รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่าล่าสุด วันที่ 27/08/57

ราคาของเก่าล่าสุด วันที่ 27/08/57

*******กรุณาตรวจสอบราคาเฉพาะ "วันต่อวัน" ก่อนส่งสินค้านะครับ***************( h1 l6 ?  F/ P- C# A
ประกาศ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 นี้ โพสนี้จะยกเลิกการให้ราคาโลหะทองแดงนะครับ& v+ U( U2 |$ P6 C" p/ ^
เนื่องจาก มีการอ้างอิงราคา แล้วไปต่อรองกับโรงงานหลายๆ ที่ ทำให้มีการปั่นราคาที่เกินจริง, Y2 _0 v' s) p) X3 Z, V! t
โดยใช้ชื่อของผม โดยไม่มีการขออนุญาตกันก่อน ผมจะขึ้นโพสใหม่ พร้อมเบอร์โทรฯใหม่
6 J" N9 F+ u5 y2 F8 I' ]7 b' y7 tขอให้ลูกค้าทุกท่านทราบนะครับ ขอบคุณที่อุดหนุนและเชื่อใจกันตลอดมาและตลอดไปครับ9 @6 u0 d; e( ^; P' ~9 g# q
@______@ มีราคาเศษเหล็ก กระดาษอัด แก้วแตก ด้านล่างนะครับ @_______@" u1 ^4 B2 Z6 [! s% G5 D4 h
เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของผมอยู่ด้านล่าง ใต้ราคาสินค้า เศษแก้วแตกนะครับ เบอร์เดิมเลิกใช้แล้ว
, y: p* L0 {7 \: ?/ U$ A1 bทองแดงปอก ช๊อต  ใหญ่  เล็ก
, H* f9 H# \, J5 K) k6 u2 sทองเหลืองหนา  
  G0 h+ z% t- z$ q; H6 V: ]รังผึ้งทองเหลือง                                                           5 _& \7 I; |' q4 w
รังผึ้งทองแดง
: B1 m+ ]8 |' \2 A7 b, Jรังผึ้งบิเนียม
7 R" c! g2 F% ?: sบีเนียมกระป๋อง  บาง  ฉาก  สายไฟ
5 p& X1 ?$ ?- L+ [; ]% yล้อแมกซ์  หนา  เครื่อง  อัลลอย; {4 E  u" O- q- d
Bก้นกระทะ  Bจุกแกะ  มู่ลี่  มุ้งลวด
8 Q" ~- ^" m- S! A; T4 g. Xตะกั่วอ่อน  แข็ง  
* B$ C% p- |  pแสตนเลส           
* d! w, E. `/ Z; {( @$ G; G- Cแบตเตอร์รี่  สีขาวหัก 10% , สีดำ 25%, เล็ก,มอฯไซค์ 30 %
1 A( b+ ^; |$ }6 b. ?มีราคาเศษเหล็ก กระดาษลังอัด จับจั้วอัด เศษแก้วแตก ด้านล่างด้วยนะครับ
, H, Q7 ]' R5 m7 ]" d  Rราคาเปลี่ยนทุกวัน ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาล่วงหน้า โทร.สอบถามราคากับ "คุณอ๊อด" เท่านั้น
7 m' u* q( w3 d( Y; l' s8 qทางโรงงานไม่สามารถแจ้งราคาให้ลูกค้า ของ "คุณอ๊อด" ได้ นะครับ ส่งสินค้าก่อน 15.30 น.8 M0 o" u3 R( C7 {
แจ้งลงนาม คุณอ๊อด 099-195-3153 (เบอร์ใหม่) ส่งที่ถ.พระราม 2 กม.18 มหาชัย ขาเข้ากรุงเทพฯ 7 u' s* Z* A4 h, K# Q' X
ยูเทิร์น หรือข้าม สะพานสูง ข้ามทางรถไฟ ไป 500 ม. โรงงานติดถนนใหญ่ สังเกตุไฟเหลืองกระพริบ
' p; L& `" d8 g* D1 Zกรุณา ติดเบอร์ บัญชี ธ.กสิกรไทย ไปด้วยนะครับ เพระจ่ายโอนออนไลน์ เข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น9 h, b' M0 b7 w0 U' b4 l( z
ส่งสินค้าเข้าที่โรงงาน ได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ
: D0 E. }0 C, T5 l8 I9 s; Eสินค้าตั้งแต่เศษเหล็ก กระดาษ เศษแก้วส่งสินค้าแล้ว แฟกซ์น้ำหนักกลับมา โอนเงินสดเลยครับ: V- j6 [4 w' b% Z% D( s
2 E" ^- @! S( E. f* u- q! q
9 E7 O  H. A6 s6 o, ^0 L8 r, l3 W; m! _
เหล็กหนาคัด 11.50  หนา 11.30 คละหนา 11.10  คละบาง 10.10 บางอัด 10.60 ที่ เอ็มเมททอล ลพบุรี   i$ X7 B% g( L% \0 W
เหล็กหนาคัด 11.20 หนา 11.00 คละหนา 10.60 คละบาง 9.40 ที่ เหล็กสยาม ท่าลาน สระบุรี
  ]1 D8 [6 z8 P0 fเหล็กหนาคัด 11.30  หนา 11.10   ที่ KPP กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี  
! A6 H! _  J6 \. g+ pเหล็กหนาคัด 11.40 หนา 11.20  ที่ เชาว์สตีล กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี
0 w4 q7 i3 V" k1 i" Tเหล็กหนาคัด 11.30 หนา 11.10  คละรวม 10.60 คละบาง 9.50 เหล็กปั๊ม 11.50 ที่่ TSB กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี
' K+ ]" `& P9 i& u; ?เหล็กหนาคัด 11.40  หนา 11.20 คละรวม 11.- คละบาง 9.90  ที่ สยามสตีล ท้ายบ้าน , k4 o! [5 C3 {, R7 ~
เหล็กหล่อเล็ก 12.40  ที่ PV สทีล พระราม 2 แสมดำ7 K' t9 Q" _' j- N+ |3 E" @
สังกะสีอัดแน่น 7.95 หลวม 7.45 กระป๋องอัดหลวม 6.95 แน่น งด  ที่บุญวรินทร์ บ้านบึง ชลบุรี
" _! f9 H: {9 @( ]3 L( I3 V% Sสังกะสีอัดแน่น 7.60  หลวม 7.40 กระป๋องอัดแน่น,หลวม 7.40 ที่ นิตยา บางบัวทอง$ @0 }  B4 H6 l& I0 J* r2 i2 t2 \
ขี้กลึงฝอย 9.70 ที่่ ไพศาลสตีล บ้านบึง ชลบุรี 5 _6 @8 Y" i" J4 h5 R4 ?

" ]8 M0 {6 u/ bกระดาษลังอัด 5.25 ที่มหาชัยคราฟท์ สมุทรสาคร) ]* a5 Q1 ]. f* l% M3 V
กระดาษลังอัด 5.80 ที่เอเชียคราฟท์
# K9 w: R- ~( ?7 Z5 e& [6 u- w! _กระดาษลังอัด 5.35 จับจั้วอัด 3.85  ที่ อินเตอร์เปเปอร์ ปราจีนบุรี (รถดั้มหรือเปลือย)(จองคิวล่วงหน้า)
+ n/ S9 L2 o# B) X4 ]1 uกระดาษลังอัด 5.25 จับจั้วอัด 3.25  ที่ ปัญจพล เสนา อยุธยา
1 M8 |6 U  g3 j8 F. B& d6 x$ a" J' yขาวดำ 9.95 จับจั๊วอัด,ไม่อัด 3.60 ที่สมพงษ์ นนทบุรี ไป 2 อย่างได้) R% G5 _. @) N; l( d' x/ S+ m# K
ขาวดำ 9.95 นสพ.6.20 ที่ ปทุม S&P รังสิต (ไม่อัด 6 ล้อขึ้นไป เก็บเงินสด) ไม่อัดก็ได้ ไป 2 อย่างได้
* `. L1 W+ C: Z/ J) zกระดาษลังอัดใหญ่ 5.30 จับจั๊วอัดใหญ่ 3.75 ขาวดำ 9.70  (6ล้อขึ้นไป) ที่ หินกองและบางไทร
$ P8 ?$ {/ c5 T4 K4 N* |6 jกระดาษลังอัด 5.55 จับจั๊วอัดเล็ก, ไม่อัด 3.70 ที่่ อยุธยา PK
" m2 ?# l; {- v! ?5 j' pกระดาษจับจั๊วอัด,ไม่อัด 3.80 ที่ พี พี รังสิตคลอง 4
5 _9 l: G& e3 X/ G8 `, _7 W
! E$ ~/ F- ^5 _: Y9 n0 g! D5 Lเศษแก้วแตกขาว 2.64 แตกแดง 2.57 แก้วเบียร์ล้วน 2.82 ที่ เอซี คัลเลจ โรจนะ อยุธยา (งดรับขวดยาฉีด). X# E5 H9 Q7 i* i: P  i) W5 ^" b
แก้วเบียร์แตกล้วน 2.82 ขวดชูกำลัง 2.77 แตกแดง 2.57  ที่ สยามคัลเลจ อ.หนองแค สระบุรี
# R) n1 C4 V: o; iเศษแก้วแตกขาว 2.54  แตกแดง 2.34 แก้วเบียร์ล้วน 2.54  ที่ แก้วกรุงไทย วังน้อย อยุธยา
: h; Y4 y/ z( T0 c            ; A" g/ ?, m2 i# G) W
สนใจ โทร.099-195-3153 (เบอร์ใหม่) คุยรายละเอียดได้นะครับ แล้วจะมีราคาสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย & _4 i4 L6 O, h* V) Y8 s' q
แจ้ง ทะเบียนรถ ก่อนส่งทุกคัน ทุกสถานที่ เพราะต้องมีใบนำส่งครับ เก็บเงินสดทุกคัน
9 A8 K, N( f, ~% g& N* v; Bราคาที่แจ้งเป็นราคาที่ลูกค้าจะต้องส่งเข้าโรงงานเอง ต้องมีปริมาณอย่างน้อย 6 ล้อขึ้นไป
' U; J, F. D, G9 e5 u( Z1 ^5 }' b+ I
[ แก้ไขล่าสุด ood2009 เมื่อ 27-8-2014 10:28 ]

TOP

มีโอกาส ขึ้นๆ ลงๆ แต่คงไม่แกว่งมาก ไปกว่านี้คับ
% O( M1 ?9 S& A% g. T

TOP

TOP

ลงอะไรมากมาย

มี ยุ 10ตันกว่าๆ ยุเถว ชลบุรี เงินหมุนไม่ทัน เ้ห้อ หาทีขายไม่ได้ - -

TOP

TOP

คุณพี่อยู่ชลบุรี จะปล่อยไหมล่ะคับ ถ้าราคาสู้ไหวผมวิ่งไปรับได้นะคับ

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP