รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
& q7 _, N# w" `2 d& W% |' B' K1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
+ N( T" o7 g5 g& P8 s) l2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
" B+ ^0 S0 u. N  `1 Z4 z3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
4 t: d2 z2 z8 m8 `9 y4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
( Q( y; D! Q1 }& U6 v6 nคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา$ V2 \* Z4 [. q+ P, s! n2 p+ i5 W
1.ต้องมี รง4 (105,106)$ @. |. T) e6 F  t/ q0 I
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 & |8 l6 K1 o7 m
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
& ?$ q" j  l# J8 a+ q2 u+ Pถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
4 B: @6 d" r, Lปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/113 m# d) z3 Y) D- _, ~9 V2 j5 i9 t8 Y
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP