รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
/ Q* n+ h& f0 s# w! B# D- P1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
' Y6 y) i3 D3 G( T* T2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)5 y# K# G  v' r3 ~
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
4 D% B* W. ]( p4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
/ H  Z: P* c5 {( a$ u1 nคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
# J2 G; c5 o" n. O6 O, X! Y" V1.ต้องมี รง4 (105,106)% G/ B$ E* b5 n
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
7 f. K$ }% v2 tบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
( Y# k% h+ o3 G  a% g& Hถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110) h" G# J, L: {* c/ N
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/110 T- M% _/ c9 W. Q: H4 g# ?% l) T
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP