รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
7 p* V. |2 ]2 k. r% I. K1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร" n3 `9 _3 z0 G5 E% r' i/ w! E. k
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
( y0 w5 v) f# m9 G& O% @; ]0 y  e3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
7 j7 {/ y$ C; [: A/ T7 A2 c4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน) ~  `+ v8 t8 _5 p
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
4 `& ?( B6 h0 H1.ต้องมี รง4 (105,106)
& ?. ^" \& s/ U( O1 ?# Rติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 & k, ^* N( f8 k3 J9 n0 s+ M
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
, c$ t2 O3 ~1 Bถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
9 |  x" Q& z/ _- E7 I$ lปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
( {: f1 f0 _9 T* b5 ]! ^9 }0 Qถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP