รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
) ]' g$ o  s% r' a! L1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
3 P" Z) _+ @5 _, c2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
9 d- k6 N* X, A  {2 ]3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล! Y) @, }# u& i& p
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน2 W. i5 C6 ?' s1 G
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
2 P4 b8 w  v7 h& A1.ต้องมี รง4 (105,106)8 C6 r3 _$ J; |0 `+ w" }6 n
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 : U4 ~* t! D6 C; K! U' s
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 0 t6 `. h. x& {5 ^
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
1 g# a: v0 X! ]. g4 q8 Z, kปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11  G: _0 F  `5 x3 m
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP