รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
3 G- B5 X3 x( `6 X& Z: p4 D$ y/ m1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
% i3 N! z. y, l+ R: m: z; X2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)4 ~. V* l9 ]2 z; e
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
# T" ?  d( W9 m. T; |4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน+ \4 X. D" E9 _9 ?1 M7 \
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
  }+ M! c7 D0 b$ q0 a0 m1.ต้องมี รง4 (105,106)
! v$ ^  B4 _( I" y( X6 {ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
0 d5 V- e" X! U! ^" P4 i1 xบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
' H3 [$ y) g+ C' @ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110& j) N- s+ w8 x  r
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11) |: h+ w7 B& Q! k, O
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP