รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
+ P2 w# u3 j! E1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร4 N- C3 c3 N  r
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)" X7 ?+ R  @$ l* H( J4 X- B) l* W
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
0 [) W2 g$ [4 s7 ?" l4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
) t) b2 N. ]0 U1 V1 eคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา" P3 F2 L, V* v; H$ W
1.ต้องมี รง4 (105,106)
( r5 F' {( L! v( A& Sติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 : f3 X! {$ V# a* x4 U
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด   s) e+ p+ Y3 f; r! ?8 y
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
: e7 F6 {9 j, t2 v- {# A( k' T2 b$ xปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
2 B! f& [1 G4 Z2 |" A1 }! P, cถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP