รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา. _) p% ^. M- O: e7 n5 U! |
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร- n0 L$ O5 b% A$ W: E, v
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
3 j4 C" U8 `1 D. E9 T* V9 ?" {9 X3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล/ M8 g8 a0 ^% |. t) Z
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
. t3 x0 ]% x# C. V5 fคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา- N9 o! z, t4 O9 b
1.ต้องมี รง4 (105,106)7 t" ~  G' ?9 V6 x5 r0 y
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
' |) T5 P+ M5 e4 gบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
# V, J" h. }% _% u1 l4 g$ h9 uถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110# H; ?% ]  o- K2 j
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11  A6 _& ]* G6 a$ C% B- C
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP