รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา, W) T, d; r' V8 W) A5 o
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร2 o% I" J6 q4 W
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล); O( L% T, T9 j) K
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล( N! j; Y7 ]2 j: n% ]
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน5 L8 G" ^3 n8 |
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา3 X' q7 n$ e* t' V3 q$ H1 a, I1 E
1.ต้องมี รง4 (105,106)  ?" r# M1 W3 u
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
1 S/ Q2 k9 L- K" A* ^บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
3 |4 V- u( a, x# H: q6 ^0 Oถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701103 B" }; q: {. k& w. t/ k9 @9 Q+ Q4 L
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
% b) o# A9 x: j+ E: Mถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP