รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
! |5 ^5 q7 }# M1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร  Z/ t0 t! Y' P2 L& v& x7 o
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)) M# k0 n& q" X+ G9 f) J
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล9 ]( t" T; h) B) `6 Z
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
  i; L7 H! M6 M3 R" ]. L" pคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา: I5 t! T) S$ \+ H) T5 c9 e& V" k5 b
1.ต้องมี รง4 (105,106)
( S/ Q  {2 H; E0 m/ ?/ {ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 / U8 a' q6 c' P+ u; I  q- ~5 u+ C
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ) u! h/ s+ t3 E
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
2 t/ D5 U2 V  c! E2 N6 @: a9 {( N% xปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
  ~3 L/ u; I. W  q0 W- S+ P, M7 tถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP