รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
$ V6 l) N5 X! ^1 z+ R1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร9 i6 Y) V" j) d* r
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)1 A* c# |3 ~9 `  }
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล3 A# ]& ~4 Q4 G* }
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน/ F8 P  y+ x( E
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา
( g) P+ Z/ Y, Z2 p8 s1.ต้องมี รง4 (105,106)
3 P8 p8 q* A3 ?% Mติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
: Y& j+ i' g& C8 A* [บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
, q* m  S- R1 Dถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100 D1 I* [! D% k; m% J
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11& c% t8 G+ T8 @6 o+ H
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP