รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
5 g% ?, o' i. h* L1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร# m, Z4 y$ l7 y
2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
- G4 T! d# M' Z8 \8 H. O3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล; v7 k& b$ b# W9 c6 N- X8 P
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน2 j& R( p" o" Y$ Y# V
คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา; J& W) E% Q( b3 E5 x
1.ต้องมี รง4 (105,106)/ k- @9 ?  E* Q; J
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 % M. ^3 f  h! G6 \' I/ M
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด 5 }8 f' Q% [" M6 b5 A0 P, y# b
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 701100 q4 R6 T2 P7 A3 V; o6 q7 K! A
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11) I6 U/ A3 ~, S! S" W) ]
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP