รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา: P4 }6 K- f5 l) P0 I
1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
, G+ @6 m1 _/ Y' ^2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล), A2 w! h, V& z. b2 I1 v
3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล
% T! p+ |! c6 Z0 a: E' L' J4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
  F8 P: M7 f7 D8 e% ]คุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา6 l" g- c7 m% c& S: X  `
1.ต้องมี รง4 (105,106)
" J) n0 R' Z6 Q" Pติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319 7 w$ t, H) _! j0 I1 N& F
บ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 {3 G. J$ E. W/ {, F) ]ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110, |- F8 u5 ^6 A+ C) _  G
ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11+ ~* h, y9 E9 E( H9 G: _
ถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP