รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ต้องการประมูลขายรถForklift

ต้องการประมูลขายรถForklift

หลักเกณฑ์ในการประกวดราคา
1 Z7 M; Q' j8 o  L3 q1 r( |) I1.เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร
! d! H" y! A+ F- P2 _2.ผู้เข้าเสนอราคาต้องวางเงินประกันซอง 2000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล)
! p0 Z% m- y$ Q/ ~/ V3.ผู้ประมูลได้ต้องวางเงินประกันการขนเป็นมูลค่า 5 % ของวงเงินประมูล/ i+ h  k: P! \
4.หลังจากประมูลได้แล้ว ต้องขนของภายใน 7 วัน
% s- x% W; X! w7 Kคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคา3 L! D) c  M2 R
1.ต้องมี รง4 (105,106)- k: L7 m$ b6 A$ R/ N  h
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ณัฐพล ยางสวย 0897443301หรือ 032-211388 ต่อ 2319
6 L5 V$ q; G0 G: s# s/ w$ Gบ.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด % M" s4 e% _, |5 z& }) \3 a' u
ถ.แสงชูโต ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
2 F1 n$ A, O3 e' {ปล.ต้องดูของภายใน 26-27/10/11 จะเปิดประมูลภายใน 28/10/11
. f4 x4 {2 r2 ~$ J1 Vถ้าต้องการดูรูปโปรดแจ้งมาที่ nathapoy@scg.co.th

TOP