รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด มีความประสงค์ต้องการประมูล8 r- q+ }) I5 [" P
เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงานจำนวนหลายรายการ" k& G6 ^# {( b5 S
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
1 E. x  [/ J1 N, o- @7 X6 w# kสำหรับบุคคลท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่
" j+ t  \& ~" ^! R9 H- _( N! ]7 Hคุณ อรทัย  087-4887944 หรือ 038-456600 ต่อ 6548

ไฟล์แนบ

เก้าอี้เก่า.jpg (393.17 KB)

28-7-2011 14:06

เก้าอี้เก่า.jpg

เครื่องจักรเก่า.jpg (399.69 KB)

28-7-2011 14:06

เครื่องจักรเก่า.jpg

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg (163.57 KB)

28-7-2011 14:06

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg (357.28 KB)

28-7-2011 14:06

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg

TOP