รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด มีความประสงค์ต้องการประมูล
) Y4 O9 x) ^  h  wเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงานจำนวนหลายรายการ* N$ w5 v9 A9 H4 f: b, M# l/ A
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
! W- O7 G7 I1 G; F5 h7 f" Pสำหรับบุคคลท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่
+ o! K6 _; I' o# [คุณ อรทัย  087-4887944 หรือ 038-456600 ต่อ 6548

ไฟล์แนบ

เก้าอี้เก่า.jpg (393.17 KB)

28-7-2011 14:06

เก้าอี้เก่า.jpg

เครื่องจักรเก่า.jpg (399.69 KB)

28-7-2011 14:06

เครื่องจักรเก่า.jpg

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg (163.57 KB)

28-7-2011 14:06

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg (357.28 KB)

28-7-2011 14:06

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg

TOP