รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด มีความประสงค์ต้องการประมูล6 F2 r5 {! P: a. f
เศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงานจำนวนหลายรายการ+ n+ J; B0 Z, N9 `% B2 U3 Q
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น., ~6 \: A& w  X* Y. x6 C
สำหรับบุคคลท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่
/ C3 R4 Y0 n$ h$ m* ^' O8 \& aคุณ อรทัย  087-4887944 หรือ 038-456600 ต่อ 6548

ไฟล์แนบ

เก้าอี้เก่า.jpg (393.17 KB)

28-7-2011 14:06

เก้าอี้เก่า.jpg

เครื่องจักรเก่า.jpg (399.69 KB)

28-7-2011 14:06

เครื่องจักรเก่า.jpg

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg (163.57 KB)

28-7-2011 14:06

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg (357.28 KB)

28-7-2011 14:06

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg

TOP