รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด มีความประสงค์ต้องการประมูล
' R2 C4 k2 O) e7 @! k8 sเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงงานจำนวนหลายรายการ
+ ?9 v0 e8 Y0 t9 P0 n' ?ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น., r& o# A/ g- D4 O
สำหรับบุคคลท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่2 m3 l6 u7 O& }/ \& @4 l; k
คุณ อรทัย  087-4887944 หรือ 038-456600 ต่อ 6548

ไฟล์แนบ

เก้าอี้เก่า.jpg (393.17 KB)

28-7-2011 14:06

เก้าอี้เก่า.jpg

เครื่องจักรเก่า.jpg (399.69 KB)

28-7-2011 14:06

เครื่องจักรเก่า.jpg

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg (163.57 KB)

28-7-2011 14:06

หม้อหุงข้าวเก่า.jpg

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg (357.28 KB)

28-7-2011 14:06

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต.jpg

TOP