รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ต้องการซื้อเครื่องบดพลาสติก

ต้องการซื้อเครื่องบดพลาสติก

ต้องการซื้อเครื่องบดพลาสติกขนาด 15-20 แรง
ช่วยส่งรายละเอียดมาที่

tpromthong@gmail.com

ขอบคุณครับ

TOP