รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว* R! E* v( _- \: u/ P
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
; X" p* z( s( t" v: J4 H, zมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan3 h+ W- N/ r8 h

4 ?$ o5 ?" V8 M: `! vMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้1 c2 k* m8 A8 R+ r
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว& @3 f+ h4 O; p) D! a/ U
----------------------------------
' _: y6 D4 v9 G6 d3 @. G1 M' X2 X9 K' @Manufacture / กระบวนการผลิต
+ C( x0 W1 y# L0 D/ Bเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา$ @9 b+ H+ f9 t
----------------------------------
4 G" v+ Y0 k  P  C3 Y8 w1 H' yBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน* ]4 s$ w( n0 Z, A% D
- Fixed carbon = 85 %8 K4 l& q2 F$ O: ?' D
- Ash = 3.7 %+ _  v. ]' \% R# y6 v
- Volatile matter = 2.5 %
* i) M/ i  r/ [* J% c6 t- Moisture = 3.0 %$ ~6 [) B+ Y- p/ Z$ f) n
----------------------------------/ O& `+ h: P4 Y1 S$ i
Capacity / กำลังการผลิต0 F) Z8 d8 r, B$ O
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
4 G. H  E+ b% R1 _4 u----------------------------------
4 O0 {7 f1 S3 Y& x- G/ ]1 Bกลุ่มลูกค้า
$ m* J) z1 d, [, W& t8 a4 M2 hต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ- E8 }# Z! Z4 r- i6 }6 D& {3 W
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี. e( r! h0 T) T6 g
----------------------------------* T& S: _5 b% U- Q. S# k
ลักษณะการนำไปใช้งาน( t3 ?9 z' r  ?8 l" z
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง! C2 Y! g" z; Y3 m
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
# U+ U  l" }' r1 T& @8 b; g3 s------------------------------------ w& O; K( C3 w' w& u% r
ผลิตโดย
6 P/ W; R  \1 q) ]6 Y) uบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด2 S! {  j9 n1 t0 D" F
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow8 w* i# {7 ^) I9 ]- W
Call คุณนนท์ 083-9867438
- X/ [8 Q! x9 _! v1 c# KEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ$ _: B# ?5 Z) q+ c

9 U/ {! F+ l2 j* sติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
( P' L4 T, w- C0 c9 L( q, P' F, g7 r
1.White Charcoal" x1 r$ {) C; X8 T: ^. ~, t3 |- a
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%* [4 R  t- O% K  s2 R
3.Firing Hard wood+ w5 O! w  D8 M* j4 `* q" `: y
4.Black Charcoal
; H9 O$ S& h( h/ s4 F; L* Fทาง
' f+ \. l- `8 F9 c$ f/ SWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
# a  i, e( Q# |! m; r( D' x0 y4 W: t2 \4 n% g. k% J  |3 r. b
นนท์
' X- I: }) y. b3 u8 }ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
( F5 h% U7 ]4 `. @6 o! o' Z5 Aคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง3 q$ Y( F  T" i2 I9 ^5 h
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
/ G9 \: x1 D) [# F5 f  ^5 W1 Z$ l2 Y% n% T* _; L# }1 t0 M
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
* |, G! z1 K6 L0 i# J3 k+ g ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
$ N6 }! s; O6 Y# tเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
2 {  C( w' z7 p8 J* r, S
5 {- n- l9 m# P; ^1.เกาหลี" n/ {) n( }' x; o
1.ญี่ปุ่น
. a% K0 l! |' A- F; ^1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ. E- I, g* i1 m  @: w
2 [: t- V9 a$ O
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
7 w  a, `2 J. Q8 l5 M*) w5 q/ H9 l5 V
ขอบคุณครับ
) L. ?% d/ i" F8 V" ]  `2 C; [1 ~4 D, U! a
นนท์ White Charcoal

TOP