รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว' v7 b0 g4 `5 M
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง; h! C" s' \% k4 J0 ~$ ]) S
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan3 H4 m4 m) Z9 a7 r

' u# R" r# ]3 _* RMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
) b, ~& b! G! {; ^1 N, `- ]ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
: G) |2 Q8 q! b" z/ Y  I7 m----------------------------------
3 B- v4 M% G1 L$ e" P% nManufacture / กระบวนการผลิต
/ [6 u; r% F/ [$ rเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา* Z9 `' B9 F, e2 S7 B
----------------------------------
8 b- z. f& B8 _5 v: R8 QBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน
- l6 p5 W( p' o7 W$ n- Fixed carbon = 85 %
% {6 i. D1 _3 M$ X1 f. f- Ash = 3.7 %$ a9 ^! y- `( ^8 }0 q7 a
- Volatile matter = 2.5 %% Q. g% o4 @0 g  E& ~) [
- Moisture = 3.0 %
4 y/ i7 M1 J% r0 |6 }% w! }----------------------------------9 g' U) \. F% J
Capacity / กำลังการผลิต
, C0 a: G- Z+ J  J. t: }2 a9 ?9 Vตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
6 t+ a$ n. A- W( S( i- o1 c----------------------------------
( c( Y3 [  C4 @8 |กลุ่มลูกค้า1 B0 `$ [/ G2 g
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
& x2 U6 O* I+ A& {, Y) X8 Dในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี* d4 |6 T% E, t2 t
----------------------------------
* D# c: J* l! o- \ลักษณะการนำไปใช้งาน
0 X) u* Y/ R1 f# @8 Q1 mการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง& @9 O% H+ z  d9 r2 f' v5 b& v$ E
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้$ E1 C. _7 y& @1 P2 V; V/ T. D
-----------------------------------
* u, x" o& N+ \: X7 bผลิตโดย
+ j  L) d7 _+ L, p7 E/ Lบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
# I. L* G" \' X( }Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
, T3 l7 X+ C  Y, Z. f: zCall คุณนนท์ 083-9867438
7 i$ l- S' N7 G4 ZEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ: w* C& [8 f4 v

9 ^+ s: p9 r& L9 i* b" _ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
) X2 k! f" K/ g
; P% Y9 z6 m% w. N6 d% R1.White Charcoal' d4 x- |) T; h! o* T( v- e
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
5 m6 j# j3 Y! H# i9 \; X/ ?. |3.Firing Hard wood- x! U2 _$ G8 H1 B& M7 F
4.Black Charcoal# M7 W& W5 ~1 N  q- ~4 a3 v
ทาง 4 b8 T* K1 Y! V! w
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
7 N9 V5 G1 A$ U9 Q. [* c2 f4 _8 ?! R9 E, S2 g2 j8 h) }
นนท์3 L% _. F3 a, h$ N& j$ j: j% X- U2 q" v
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา / l) q" U6 E9 [, o$ N% q, {3 M
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง3 ]+ U& O, d, ]" Q
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
3 q9 c  T2 D" L/ N& o5 q2 w) y2 R  T# |! w( X$ z8 C
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
3 i! H) z+ ^0 s% w, ?* K ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ: P5 @1 ]% ?# Z9 q
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
9 _& n# y) ~0 x, H; {& D  L* K1 L- G. T& p% y
1.เกาหลี0 c( f4 V" _+ t% t) `
1.ญี่ปุ่น- m9 t. _+ \5 t- d& L+ t5 \5 L
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ6 }$ K  f+ g( P- Z& f& \# ?" G

9 y5 s' s2 `7 h; n3 ?! L6 O9 tและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
4 k! \! X/ v! R# X" A: N*9 y' T8 `6 ]  A; k& A5 ]
ขอบคุณครับ
1 w3 H- F8 ^/ a  Y0 C2 n1 @  z$ n0 J6 W1 t, s4 c  Y. \
นนท์ White Charcoal

TOP