รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
8 J# v. r  l) ]8 j, P, I3 Z( N, qเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง" i* ?( P# f: w! ?* [* S
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
+ M5 d, r6 ^" `  z
) n3 c: k' w, P1 P  xMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้; v" V+ V, N6 Z& _; _* A
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
! [1 I$ H, k( h# k4 L. F----------------------------------% b& j# z) I$ o4 C. a: h1 t
Manufacture / กระบวนการผลิต: N, C5 V  V, w- e# U7 G/ U
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
% a/ @% C( d* i/ d6 m6 T0 V$ h. D7 j----------------------------------
# X; @) \. i  S# U; LBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน. M! Z7 c' a5 g# \
- Fixed carbon = 85 %
: l$ r& v* z# ]- Ash = 3.7 %
7 X' w7 F5 z: E  b- Volatile matter = 2.5 %
# `1 R7 x0 j. ?- Moisture = 3.0 %8 V4 _) g6 r7 Y: k
----------------------------------
3 u! B% @$ Z& S6 X+ O- fCapacity / กำลังการผลิต
  R0 v! o, W& ^8 ?+ t1 s  D9 Vตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
& c) S7 [- ?* E7 l----------------------------------$ r7 B  |/ l$ X# c5 ]' H( Z5 I
กลุ่มลูกค้า+ Y! c' ~# G  S6 K" u) F& o- X
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
3 Y/ r3 v5 P9 [/ U% e% Gในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
2 R" S7 |$ T/ N+ @----------------------------------
6 b' A9 n5 E+ f9 M4 zลักษณะการนำไปใช้งาน- d: X; \8 b- A4 ~: s/ G3 K
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
& l* u8 L5 O; a7 M8 `( R" s" Lไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้) g0 I6 o8 I1 K- I4 g$ a, {8 v
-----------------------------------
: Y3 A% r5 h; N" v' z3 u7 aผลิตโดย: p# j) T2 m6 q) o
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด$ i1 C- \- p" Y8 X. h
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
* U+ @. u$ }0 ]/ r; C% V6 ]Call คุณนนท์ 083-9867438
0 b5 c2 j5 R! h# }/ O' dEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
3 s6 {3 l- w! W. A+ o- @' t; c
6 }0 \' y( O. g' G$ y" Tติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
* B: H  ]) }" ]$ ^7 e0 Z+ n2 l8 W( @& f- I0 u$ b! h; F# V
1.White Charcoal: p+ H# _0 V3 C- i( g# e, t
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%2 g2 o* Q/ [: Z7 ^
3.Firing Hard wood0 N% F/ ~$ Z: v
4.Black Charcoal' ~# y/ h9 d: S; d1 B0 z
ทาง , Z8 Z0 w1 H& P$ N
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
* y# D# ~* H5 O2 Q7 _) S. a9 y2 M- w% C6 I
นนท์8 p7 a0 o/ o2 i* J) ?
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา 1 T/ D# F% W: w0 U8 v5 L# O
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง0 @4 a! ?( ^) `
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา0 K  i* C# |) w& l+ [4 b: J/ R. i

/ e3 V( M2 U* b( q8 n5 D: mถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
4 P% u$ R9 ?6 M) a) y# s. f ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
% m& h" K& D) a4 u" Qเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
, ?+ v( r7 q4 l0 L' ~- F3 ~5 p8 c0 t2 v3 ~1 I
1.เกาหลี. y$ G: I0 y8 f( C4 K
1.ญี่ปุ่น: u4 m# G; G% p
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
. ?9 T9 \  Z7 z+ I) X) B& W
3 ]1 I. s. {2 x7 l& c* Gและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
' C, F! ]! E7 ]" ]" H*
# M4 Q7 O  i' Sขอบคุณครับ6 Y5 f# z: O% |" m+ I! x
! z) `3 u) B/ a5 p9 q! m
นนท์ White Charcoal

TOP