รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว& s# G, Q' h, z
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง4 X! q# Y5 L' r/ @
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
: S! F- I! {& j3 r0 J, ]
- v" T( ]5 Z$ U! [! U& q& W" y* gMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
1 v6 D) S7 ?5 rไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
; s! r$ G  F0 C0 q) Q6 l/ |----------------------------------
4 `; s* N8 Z* @" B( _Manufacture / กระบวนการผลิต
( c. U2 R6 u8 K# g/ w" M/ Jเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
5 g6 O% K( M" U7 r----------------------------------
* R3 k' |$ l5 x2 U" M- [Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน. x$ h% r' L- E, O# p- D
- Fixed carbon = 85 %
4 G& |8 Y4 c, A/ h. E) {; u3 M  `- Ash = 3.7 %% \  U( w/ k4 P- K8 ^: ?6 H  ~
- Volatile matter = 2.5 %
6 a; p, O; }2 Y. G1 P( [8 R5 m- Moisture = 3.0 %
7 m6 w/ p6 i# e9 Z, z7 _----------------------------------1 a( m0 s! P0 `: T7 a/ j
Capacity / กำลังการผลิต) l# T' r6 k. n
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
, t5 g* p& H. U! _5 m----------------------------------
3 j$ }3 [" ^& lกลุ่มลูกค้า
, i' D; C+ ~. x' m4 dต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ& X, q! q! L. W! F* ~0 V1 ^
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
- h) {3 u4 a! S3 k! F----------------------------------
# a2 h4 o/ c* `) I+ t8 ]. A) hลักษณะการนำไปใช้งาน
7 E0 _7 }2 t1 p0 t. hการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง  K7 z3 i: P0 I( \5 ], {
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้  T( A7 _" Q; ?4 Z4 R! t
------------------------------------ V6 r5 x' o  i4 w
ผลิตโดย
0 h; \) H5 E7 E9 x+ k6 t' fบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
8 v2 p8 `3 K# OFactory : @ Pakse Chaompasak Laow# ]+ |2 u: h* y1 S$ e
Call คุณนนท์ 083-98674386 L- \$ p9 Y( d3 z7 o; D6 R7 }
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
7 ~1 E% u% R% L. g2 q" A7 B
& s3 p: l- Q) Bติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
5 [7 Z2 p) L, f; x3 c3 N) H6 [2 N5 q0 l: B  h
1.White Charcoal
" E' k) }% {- E; r6 ?! }$ i2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
" T6 \6 }7 o8 @* _+ c- x, z3.Firing Hard wood
7 b  x1 M) m9 M% p4.Black Charcoal
( R; S5 t6 p! E5 [/ [- nทาง
4 Y/ x; L1 {% I* c- DWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
. B7 _. p( |4 H' k; C, g7 T* X4 B. K) T8 p4 u4 Y5 [
นนท์! Y$ `0 n# A) }" {
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
8 D0 [7 o; u% V0 nคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
+ Y+ n9 C4 p6 v$ D! N) x6 L0 lของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา6 ?7 Q9 E1 a1 F- G8 n
8 k! b7 p* p" i
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี* ?; y& t  N0 W  z$ \' U# ^% g
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
# y4 Y  u" t, ^% v! Xเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ) r: X; |& K& a, Y# y* E

' W9 R& o: u  R6 {9 h2 O+ }1.เกาหลี0 a' S' z8 M5 o4 c# z
1.ญี่ปุ่น' E* h1 P0 {2 z, E" @; d
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ) _4 O5 O+ j- e3 q9 i  h/ p
0 @$ H/ p4 \& w5 l: j6 _
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
6 I5 x$ M3 g9 W, M. z) h*# Q! e; A; _+ J2 d+ c5 Q- s3 s* K) q
ขอบคุณครับ  v+ G9 F; v  \8 ^* a
7 l3 r0 b- x) C9 e/ Q$ _% {
นนท์ White Charcoal

TOP