รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
; \1 e  r; R$ _+ ^เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
& C; |, B+ ?6 J0 u9 V" \มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
) I2 g4 b7 N- _, \" O- {2 @1 F+ G9 C, V) Z# o5 K( h! H
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้
' H4 g& Q5 z$ `$ t! \ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
+ N) V* O* c* n+ O$ O2 y  }5 m: g----------------------------------
  l. b6 c$ k# }/ k, |$ f( LManufacture / กระบวนการผลิต+ l9 r) q0 A( i4 H8 P
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา- B/ q9 V6 q6 Q3 O
----------------------------------, {5 b; a! Z' ^" t
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
! ]9 E. o* C: F7 S. M- Fixed carbon = 85 %
8 P8 }# x. R  i( @- Ash = 3.7 %% N) w6 j, `6 o; E9 E/ b$ R( z. G) X
- Volatile matter = 2.5 %% p4 a* K4 l% e- @: f
- Moisture = 3.0 %# G, b# B* j: j& \% [
----------------------------------+ p( O! y6 }# A9 _3 j# o+ }- \
Capacity / กำลังการผลิต
5 k4 T4 |/ m) _6 s" K' e* Y- iตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day$ ^# @- ?! _$ m4 w" E# U5 M
----------------------------------7 Z+ p) y1 d( m$ Y% v- \$ s
กลุ่มลูกค้า! i. t5 p1 {7 M5 P8 y" @: W- ?" _
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
  g3 ?9 k$ b, yในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี% Q! G6 g! y7 ^# R0 l7 i
----------------------------------+ G8 l, z, D9 o5 C  o
ลักษณะการนำไปใช้งาน4 ^$ ^$ k+ n! m$ C/ T, |  J( O
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง& h9 R2 _; F: b9 N. j$ [
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
$ t0 ^$ h9 U3 t5 x# h' k/ |-----------------------------------
: [( l5 H3 w% zผลิตโดย, Z# V% A0 j" Y* _$ T7 P9 w* o0 ?
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
. p& Y9 \. u* f% d# S' wFactory : @ Pakse Chaompasak Laow
7 f! j- e. j& ]) L2 \3 VCall คุณนนท์ 083-9867438  A" R) w, x  Z% U
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
' s1 k- B; r$ V" t! Q, M/ ^3 U& x% {3 B( w; N6 A  H
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
' l( p2 X' p: ?/ J) e
2 g( A6 }0 J8 C+ L1.White Charcoal' e7 p. M$ L+ i0 S! `2 l: ]; d
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
$ e* s& b5 h5 ~1 F, M- t3.Firing Hard wood% w# m7 W  d: M: w
4.Black Charcoal+ u3 H4 Q/ A: t8 k! E
ทาง " W+ X% j- u% h; n) T( X( k
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
8 c+ q. }' I1 L8 l3 j) m
' F8 R; c/ Q, V7 P& v  ^2 ~8 z) oนนท์% [( f1 R) U- t9 N4 s( r( j
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
" w2 g( x4 e- L& }, Uคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง0 x6 ?  B' o& A8 @7 m6 z9 e+ [
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา* G# P. Q. o) {
; a: B4 T! r- X7 p" k
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี! W3 _1 _& v' R( U4 d$ A0 R4 b
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
2 _; F4 m% t% g2 Yเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
4 t' h( `0 l* ]4 U- o7 t) U( r4 N5 {. y) S
1.เกาหลี/ z* l8 N1 ^+ O4 v) z* z; |3 r
1.ญี่ปุ่น0 B/ t4 ]7 ~7 U& }3 ~' D6 _& N
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
+ }* P/ f7 N& W9 E2 G- L' J
# v1 ^) U3 _! \4 o; _( ?9 nและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
8 i6 z0 `* v9 S/ a* z  w( W) Z) N*
, |7 H. k& {% V; L: c5 Yขอบคุณครับ0 g: ]) i. A; b" K

* s7 _8 ~: d, X  hนนท์ White Charcoal

TOP