รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
+ u2 i0 K/ K6 Lเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
  O( r' i, K* F# I& E1 x, `: h. Vมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
, x( w5 R# Y0 B; a# w& ^0 d0 l; w5 ?
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้* R8 r' z* J) E3 J
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
7 I/ s& {( q  Y, d1 ^----------------------------------: d7 t  G' h, e& N' ]4 w* s- d# D7 y
Manufacture / กระบวนการผลิต; J2 X' P+ t' `. v- C
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
, @" m7 h& M1 K& O----------------------------------
; d" ]( i9 @( r, UBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน! R1 K& ]% v" ^9 L
- Fixed carbon = 85 %+ t( }: v3 {  I& m, l. L
- Ash = 3.7 %
( X3 V) v5 G3 l. a8 G- Volatile matter = 2.5 %* [3 B& ?& G8 N3 y, T+ J
- Moisture = 3.0 %$ X9 y' ]% E4 B2 b9 N4 w
----------------------------------
  R! u0 Z( b) B2 S2 ]: MCapacity / กำลังการผลิต
' J9 M' y& ^6 e; a& U( wตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
$ b. S1 Z5 i4 e# {0 o9 t; n6 Q+ Z  ]/ p----------------------------------1 c9 K% c( M: ^3 |) Z# O
กลุ่มลูกค้า& Q- N, r& u- {6 j
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
4 b4 i" W' u1 w9 ~ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี/ P; N4 z) v# ~2 c+ m
----------------------------------' h' c8 k( N# a
ลักษณะการนำไปใช้งาน
" ~+ o8 C& x+ _) k- Xการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
5 V4 @& L  _! C2 ^+ K' x: gไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้8 ^3 I" V9 W! B9 i7 Q  b. q( I
-----------------------------------7 F" G# Z1 w4 G- a$ ?
ผลิตโดย
. `( E! d2 k" B6 o/ ?บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
9 l4 r; q3 U+ y5 Q. NFactory : @ Pakse Chaompasak Laow
' \) H/ j6 `, X0 W7 z" i* cCall คุณนนท์ 083-9867438
" g  ~8 h$ F2 DEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
0 V4 u# J, ?, _& `( B0 e4 M2 ~( p  D$ f& Z5 E; w* x6 m3 F
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ8 @9 v6 o0 x+ S$ l7 ]
6 t  Q. N/ }! w' i' y( S
1.White Charcoal
* B6 n$ y8 G0 q% b& @) o$ w8 H2.Mineral Charcoal :Chaff 100%( t! u' C1 N4 u7 {5 [
3.Firing Hard wood* b5 D. x5 J/ u$ O
4.Black Charcoal7 p5 I- C' e% M  V
ทาง
( I/ @9 w3 b# _& H; OWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ+ e& U6 r5 Z  z% x& b
% w( a* x' H3 H) f! {$ l. ^; ^8 z
นนท์9 L6 A8 l, J$ ]3 C
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา ! h) u7 t( i7 R% c% S  K) y# C3 ?
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
& Y! C7 M! ?& a3 X8 ]: M' p0 ^ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
: ]* b. e1 G# T+ U& |6 M9 \: d
3 x* ^) p& d5 m+ {# sถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี" M9 u0 O5 x/ |4 G- O
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ! O1 \1 [$ h9 G; h! k. |8 Z
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ5 y% G8 ]% u; E& K7 n
  c5 s* c2 m+ P) q! k5 Y- f) i
1.เกาหลี  O* |: m3 P' U$ F9 G2 z
1.ญี่ปุ่น  t; u! u: U; S: {' i
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ8 j+ v! ^4 I# q, z

& e; a4 q. F6 s$ I1 Fและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
8 }$ U2 J' v$ v+ X. v. E! k*, B* D7 w7 C$ E  n4 z
ขอบคุณครับ7 Z1 j2 ?5 {6 s

5 Z; T/ E! l' G% I! J8 ^0 `นนท์ White Charcoal

TOP