รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
; m0 K7 D3 \' @- U- zเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
; j' P; L# r* B+ @: Wมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
3 L# @' V. L0 m! X3 e6 C6 c7 A( {% \3 A# E/ M
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้
6 l; q2 m% x1 eไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
+ L. _- H2 X3 h% ?----------------------------------
4 d* A# m: L  S9 mManufacture / กระบวนการผลิต
& @6 g4 L4 I: A( @7 V. ], I; qเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา( o# S2 ~6 F/ D/ a1 _) `+ d* w) K
----------------------------------
, n  P) ~% T5 i  W, Q  H6 eBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน
3 f% y+ l- X6 t8 t1 K4 Y- V- Fixed carbon = 85 %
+ T; P6 ~+ l, Y- D- Ash = 3.7 %4 U0 ]/ s4 R# l) [
- Volatile matter = 2.5 %
5 Q4 @( I! S  G+ s1 Y+ a7 o+ r. f- Moisture = 3.0 %
! T5 w5 T" C, A' D% \, _; w# ~----------------------------------
8 V$ V/ S& e5 P  P" m; fCapacity / กำลังการผลิต0 \% ~5 }! u2 Q  u) u' O
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day% `4 j% W, r; d0 v0 ^; @
----------------------------------& O6 M" r3 [2 `( Q' X  i- T+ N
กลุ่มลูกค้า& S9 a+ h) D$ w. Z4 W* {5 v
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ4 N. l5 T- y5 h) C# J8 p; q5 J, i
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
$ v: U: k7 E. k+ N: _) D----------------------------------8 `( u2 S3 n- y. U
ลักษณะการนำไปใช้งาน
' M0 p, |, p$ v( e+ ^6 Oการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
3 n$ g* Y+ l1 n$ B0 s% xไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้/ F* F5 [) F& |: d7 |" }/ I- J
-----------------------------------
& l0 }/ E4 D* T" P* b9 X. X: y1 Fผลิตโดย
. }2 w7 u% x# f2 Tบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด( w8 Q* _9 m+ D/ e
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow" L* B2 m- S6 b! e
Call คุณนนท์ 083-9867438% l- P9 l* W! l8 |
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
( y4 t6 C! v7 _/ i  E" v* a' U5 O/ h4 L3 D- N, S
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ& Y' ?0 b" T8 l* l/ z# F
: ^# e: Y9 S' J& ]: p" z
1.White Charcoal2 w/ E" N8 X. T! @1 h
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
; |" r) t7 a( v! l0 z) S3.Firing Hard wood" n: O' }6 B4 H* s
4.Black Charcoal
- \: b# ~; O7 |: w/ }' Q" xทาง 6 H1 C7 r# n. y6 C* l, _; U
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
8 }' ^# @% R. y( q
0 j8 g8 l8 _! p/ r! U$ n  ?! Q7 aนนท์
( L# j1 y( D' r; _2 r; Sณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
/ H: [* K5 W" @( \. N& [4 ?" Y- ^คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
' ]" X, R9 }. D0 y  @. h' mของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
& d% g- p$ L$ B4 M5 Q# H& y- G7 \: a
+ a) c+ T8 q1 L) C. Bถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี; r* s- r- f8 q& u
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ; U  N3 W: Z) z( d9 R
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ- a4 F6 V# l% U$ B9 Q

7 U& M5 ~# T1 `9 R1.เกาหลี( h- }4 C" I. [% K& v
1.ญี่ปุ่น( ~8 e5 S' u4 j* W. n. H' y
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
. Y+ e9 j5 C; e' X2 X  H3 r: h3 ~
6 y" T' u$ |2 gและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
% v8 T1 [) m/ x, _$ h8 ]*1 e0 h% ~; R1 N: U8 p: N' \6 x
ขอบคุณครับ
4 ~. B" H, U( b, h5 T  `
7 R6 ~. e" c* h1 t6 _2 @นนท์ White Charcoal

TOP