รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
6 o8 I- B# x+ a: k& sเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
7 F7 j2 F& r" r8 Pมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
0 a$ r' t& X8 w1 U, z* R: C9 S0 H
4 I3 l& X* e& s7 v% Y, nMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
7 t0 @; D2 L" y0 ?% U* w" Eไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
1 `* F  S8 Z4 i: T- g& _----------------------------------
1 T: P. x( [! \# b3 h6 @Manufacture / กระบวนการผลิต! L; j! \( t% p/ c
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
! q2 z7 W1 q# d) g0 Y; C----------------------------------
3 H1 |6 J7 z: ]& p$ O3 @Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
  j% }2 e+ N7 m- Fixed carbon = 85 %2 j; [  E% k% b' ]5 @- M
- Ash = 3.7 %
6 H9 `/ a+ O2 k2 G, H3 m$ R( H- Volatile matter = 2.5 %
: c- S* D- r$ e% Y5 }( E  S# `0 h- Moisture = 3.0 %
4 ^7 w: ~% }. X+ g  ~  H----------------------------------
0 W, A  S$ Z1 }8 PCapacity / กำลังการผลิต/ C  c% J+ @4 N
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day9 i. _7 H! B$ o0 d3 g4 _! L& e
----------------------------------- q& \/ T% j% S# ]+ O, {. s
กลุ่มลูกค้า( X7 ~) ^- S# d) \
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
9 p$ }/ G- Q7 h5 G5 _- aในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี% y, g, s! n' g) U2 r! p% {3 n5 D5 @
----------------------------------; d9 j* [: q  m& z
ลักษณะการนำไปใช้งาน1 H" Y. z5 {7 H+ [2 h) \$ }" R  G
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
4 [, {& u  W* c2 _0 Bไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
) }4 V& c" ?! Y; E' l4 u-----------------------------------9 F' t+ i" ?0 o
ผลิตโดย
1 F; T+ g8 P3 c' P' ]บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด; D8 D6 t% [9 t  j+ I
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow% V6 x# t) v% Y6 d, n) B, t: e  k- G1 G
Call คุณนนท์ 083-9867438
. R9 y( R; H6 {Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
* y; F# H/ J8 f* {* D# e5 ?( k8 i) g2 T+ Q0 E' z0 n- O: }& [) C3 G
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
+ f) W1 X1 e$ `$ L! k2 n$ w
6 f: O  b4 c4 p3 b" s1.White Charcoal
2 x3 e5 j0 V" Z& X# V4 w- V2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
- v+ {% {8 m4 G& S, L3.Firing Hard wood$ z% _/ `9 s( {, a) I9 k3 }
4.Black Charcoal7 A/ U& |! |" d, ^" x! a
ทาง
0 u% p- I1 o2 z0 o; Y0 s% w" k7 lWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
- V! |* \. U8 z" z1 [" s; ?9 y; k( _6 @9 Y1 P% E
นนท์
0 F* t5 a4 y6 P4 U* Xณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา & b( Z( [/ [$ |7 }7 D/ s4 X
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
8 M% K5 P% x! O6 vของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา, d8 G  h! u) i

0 x& v! ~' E% |/ _1 Y) `ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี+ V! Y! k: v3 Y8 D
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ9 P. |- H( c' R( m
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
& U  p' R7 |. L* X8 N7 w( A' K+ _3 Z
5 p6 r+ K7 Z/ M2 S" {1.เกาหลี0 d; r9 r, X# }7 u/ y( \$ p
1.ญี่ปุ่น
; |% b6 k( T$ V) f3 W" _: |1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
5 }4 r' g  V/ O; m  E1 d3 V5 C& r- o) X
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน' X, Y. c0 H! X7 F* X  o
*
/ Z# F7 p" I/ D, M* Iขอบคุณครับ9 t  k& g# R5 f7 j0 z

4 E: H8 a' {2 S. T& ~, qนนท์ White Charcoal

TOP