รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
9 l* M$ l, z7 _! I% ]เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง. }3 B) N3 ^0 f) O
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan  e% s( K) f. n9 a4 r5 O& `

8 A* o1 B$ J4 m2 fMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
! m- K7 p8 J% e. \6 C  qไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
+ ^2 ^. w7 ~: g9 u* T" y1 h----------------------------------6 o# V( [7 L! J& Q2 |% Y- h
Manufacture / กระบวนการผลิต! o" }8 Y9 m8 n
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
* t+ @* A- V9 {! Q! ^/ G----------------------------------
9 g: w2 ?+ v+ _; C- N+ j3 OBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน* n- J2 D) M  a$ A- I
- Fixed carbon = 85 %
( n6 \7 i: T" l- y- a7 f, I- Ash = 3.7 %
2 v! z) _, [" l% A. e- Volatile matter = 2.5 %
- ^% @/ h5 ^+ _, {- Moisture = 3.0 %
/ x# G1 l  A  }6 F# y9 R' V& i# ]) ~, n" O----------------------------------5 `% O9 C+ q  q; B2 Z$ T
Capacity / กำลังการผลิต
$ }/ }* _- M9 }* x8 xตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day+ T: t' J1 C4 T9 _8 f' o( l
----------------------------------
: z: z7 c9 |0 E# @& bกลุ่มลูกค้า
) P$ x9 q9 [; E9 y- F3 J% Lต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ) x4 o; K# R; T& j/ F; J8 X
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
1 s+ E  q) t7 g9 U# F2 |----------------------------------
0 P3 R0 O6 x# p, ?0 z) X  R9 j3 U8 Gลักษณะการนำไปใช้งาน( [& z, \3 G0 T6 v3 x' ?& u" M
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
8 B+ L; Y2 u3 `% C0 M3 `) `& |, Q( Hไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
: X2 ~2 z) }# j6 x' x0 Y-----------------------------------8 \$ e8 [; e$ t( j0 t/ u
ผลิตโดย$ P) m7 ^/ s0 H. K7 r$ D0 `4 l
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด8 [: `3 t6 j& i7 e
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow4 h/ Y: f0 P) U' A, o. F- l9 W/ v
Call คุณนนท์ 083-9867438
1 r6 W( b/ b. h; q. C) t9 h: PEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
/ ^0 E1 i  s; X5 ]5 B/ z" z6 v
% h8 |1 W5 v  u# w# p$ s5 xติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
! H. E  @2 \) E7 u$ q( B6 Q" m  R  x9 c
1.White Charcoal, u& P( h& j7 G* g; q, {+ O
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%2 T# q' H' S" }4 k4 T% D
3.Firing Hard wood
" h4 N# U' ~' Y- N4.Black Charcoal, R+ i* b0 \( r1 A
ทาง 9 k7 M7 I1 ~0 H4 c
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ9 _3 J: S. k  N# C! X, M2 r

! ^+ u: m( o5 K% `' X2 tนนท์
7 u8 l7 c/ S/ `ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา : M" |$ A8 U8 {9 P
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
! g9 j; Y$ U' eของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา# s% Q  K4 ~, c, ^/ G: y

: V% y3 L+ q6 B' l0 {/ u5 tถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
/ s: j4 d6 E0 {# Z) E7 O' { ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
, n& |4 |% W! aเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
- q5 @) S* h6 i3 N/ j% |/ u2 x# u4 Z0 h! n% ?" |8 d8 U! N% K/ T. n
1.เกาหลี8 P: k  g0 U. N$ P4 g2 r4 y
1.ญี่ปุ่น. A, d. r/ n+ ^
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ  z: w% w; {5 E1 e8 P, E

9 K% v" v+ r( H/ o3 ^และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
! h3 t; j% W5 G; F: G*0 B9 W* o$ p) P- ]
ขอบคุณครับ! G/ g5 o# c8 u  o5 A
; Y8 k& L4 y( S  X) _/ X+ c
นนท์ White Charcoal

TOP