รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
( g, `1 P0 \( }3 T( bเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
3 k6 Z- x% `' g+ bมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan: D: D8 s+ E- {8 R+ I

( o+ b2 b4 L' _1 k/ K, MMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้0 p$ Z7 M5 _: @. F7 a
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
8 H' Z0 }" h( q3 ]" ?, m; h----------------------------------! R7 z9 p8 `  f0 h* @
Manufacture / กระบวนการผลิต& ~5 J. s6 L3 i+ x6 {% v/ v
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
+ i' \) [9 q8 @: y5 S- W----------------------------------5 R& T. |. ]7 P  R: Y
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
. ^# X; ^( L, Q( X2 z" l- Fixed carbon = 85 %! u: ^' i9 v- _" e, l8 Z
- Ash = 3.7 %
. a) R" f! C( \/ j- Volatile matter = 2.5 %
4 r4 @, m1 J$ ~- J3 x0 m- Moisture = 3.0 %
" \/ S7 P4 T: \. ]. Y3 k  f----------------------------------& G# F# N1 P( @4 k: P
Capacity / กำลังการผลิต5 ~5 @$ J8 C! E) X
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day: ^9 x- e" ?$ N. ]1 O
----------------------------------
$ R1 }9 x' b, M! S0 cกลุ่มลูกค้า
3 i" m, f# ~0 c' i$ Iต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ, S+ i/ r' Y9 S' @& U, P7 y# l
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
& }! Z$ |. {3 ~5 O1 {" e% F& X" O0 e----------------------------------
, A3 G" C# ~- Gลักษณะการนำไปใช้งาน
/ Q4 b2 x! b, _5 z& y& nการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
  S; Z4 J2 S9 t: mไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้" ?3 [1 }! w7 L) k+ R+ B6 u
-----------------------------------7 j9 k' k9 H- A* C- @# z6 C6 s& ^: r* C
ผลิตโดย
; L1 d) c. F3 a) W3 I5 Fบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด3 ~/ }. _+ _4 P! F6 ?
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow+ w. l9 }2 P1 i8 \
Call คุณนนท์ 083-9867438- \# H  V2 F9 l! W' ~$ ^9 `5 T
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ! w% O' E* B  o1 u0 P  r( [) c/ `

6 Z$ |' g0 N2 ]ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
/ e0 b$ g1 O7 }; ], w8 c9 {: N4 v7 p: C& f6 q; U- x
1.White Charcoal) d% u( O5 C4 j2 _
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
9 {% [& m, a' A! e3 u3.Firing Hard wood: `, U* q! |3 ^1 r7 u
4.Black Charcoal
1 T, h1 q. U; s( Y* Hทาง
' t* A- P( c% Z. V3 UWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ  X. h) z* ~4 C! J8 z
) C! {5 j& t/ E, D! x! ~
นนท์
$ j6 ~) K( _. c& e3 A( Q$ H6 D5 _ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
  s, U/ G$ L0 Tคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง4 O- ^% ^; U+ c; W
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา1 p$ ?4 [: d  ?) b

  V9 M' p9 a2 f. \( S, uถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
0 i2 E) E: T0 K0 k ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ% g$ q" P$ p5 g# W  H$ I
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ+ E" y" _8 I0 \' F+ N2 |+ z2 M
2 L( a$ y  Q- T4 T
1.เกาหลี7 @8 t; `) E9 h+ X9 E5 u# ^: ]
1.ญี่ปุ่น
$ f3 R4 V" Q2 i: S5 h1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ8 P3 o3 n4 n4 u; ]% Q, a
" k- N( s7 i& V/ A9 \9 r
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
7 J% \( }" \! B$ Z* @6 D*
8 B8 `. p4 I& r2 ]ขอบคุณครับ5 @' I5 o4 ^" C2 O& \8 |4 f

! f& i2 q' Z, @* \; wนนท์ White Charcoal

TOP