รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
+ ~4 F* r1 z$ X  N1 Xเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง3 N$ M9 V4 n/ b: f5 r) S
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan  H& m7 h; R9 }6 c2 `
6 j' m) `  v# z: T) f+ f- J- c
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้
8 r4 V% m8 V, |3 J. s/ {1 |: p& ]ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
0 l& X. M- H" T7 g1 }0 X! y' p----------------------------------
: B3 _( A/ ~2 \2 m  f( W5 T# ^Manufacture / กระบวนการผลิต
3 ~/ m7 q, o; d) }3 q1 yเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
/ D3 r5 B( ]4 l7 O----------------------------------
: P% w/ |! g  LBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน, h; [, V+ A* U. a# S
- Fixed carbon = 85 %
. c2 l* ~+ z% Y( i. u9 Z# \- T- Ash = 3.7 %$ p1 T2 M2 Z  A% P* j
- Volatile matter = 2.5 %
# j( X$ ~0 O- Z* I, o' h3 S- Moisture = 3.0 %4 s% R8 b5 ~1 T9 K- q5 m
----------------------------------  }! t3 B7 M' ?# C2 b& L
Capacity / กำลังการผลิต4 Y$ V( Y# n7 U' I4 {
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day4 y9 S6 ^! Z# V/ f  Z
----------------------------------) G3 r0 @6 b4 M0 W# k
กลุ่มลูกค้า1 F. y7 ~# u# X9 V' G
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ  K- U4 `/ [$ ]& n2 v
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี! G# c' |# N2 ~$ B! U; q
----------------------------------) `( x* [2 E! O
ลักษณะการนำไปใช้งาน
, m4 b* |5 V5 P3 @การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง& ]4 |- x1 R8 O1 c$ S4 n* M& n
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้) E2 M- _. b% S, Q  U9 n* g
-----------------------------------
! Y% T1 n; W, P  ~; U$ [: W" t' fผลิตโดย5 ~7 N, K- H6 _) O. B$ j7 T
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด7 W5 @8 v9 _5 ]2 g
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
  Q. ]) g8 U, t/ P; ?4 [8 Y( FCall คุณนนท์ 083-9867438
4 R# y- M1 X: \Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
; v* d# g  l' t! a
' v5 c, v2 W5 J: k$ K) [* [0 Rติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ: o) |1 ^# I' x# H) W' ]) j

& a/ m. {/ a% x. Y& d5 n1.White Charcoal
0 i  s/ c- I2 I- K. |( m& t2.Mineral Charcoal :Chaff 100%% C$ y. ^6 L' a3 D  ]; ]
3.Firing Hard wood
7 z4 A$ {8 o+ \. w+ j& L4.Black Charcoal
. L9 J8 X6 [6 a2 Y1 ?ทาง
# h) g/ @, Z2 l% ^+ N5 KWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
! ?$ p' j- x5 W
. {* W, Z4 h. D9 O7 P/ ~5 S4 kนนท์; |; v  k' \. P1 D* w) e0 }5 S
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา ) U2 P/ [+ o. @% K& J5 v
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
2 b/ [+ R" B0 wของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา. V8 c( h: k9 ~0 b2 n) ?

) l7 |7 F: [$ o0 k5 qถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี, J* v2 {9 ~5 f2 ]; \5 }
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ1 W; j3 U7 Y5 u. K  k) @
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
+ L+ G3 m" @+ p/ z& X* c1 K/ T! p' O/ S" y  w' u
1.เกาหลี
* p  H2 P/ X- I3 h8 ]* D, o( W1.ญี่ปุ่น
% z9 s  f8 m; C. W  W1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ7 \9 I* ^) A5 Z

4 @7 g0 Z5 A' d6 N3 S/ Kและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน* y1 @2 D' n. g$ v
*
; |/ }  a; z; Q, ]+ g  \ขอบคุณครับ7 L/ O2 A( Q  h: S5 y1 O3 X; g

: T6 a9 m  z+ t2 G" ~) kนนท์ White Charcoal

TOP