รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
0 L, U$ k+ B5 m. k% A/ V" ^  qเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
' l* P7 l; h1 _# g: W) `# wมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan6 Y% u6 e  }1 D! q- A1 D

% J% P1 m# p$ X( q9 ^# E! XMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
  J+ c/ V: f- C, k) h! mไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว* w) j" G+ U: D/ k* m
----------------------------------
: U; V; h. d  b7 k3 q' m5 oManufacture / กระบวนการผลิต
# `3 [4 G, M' Z* I1 @" f4 yเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
2 _3 X/ a# N. F1 p- B----------------------------------- h" U. L, [6 c' h) ]5 e
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
0 A& R( [0 O2 t  x8 R- Fixed carbon = 85 %8 C+ Z2 n  r1 o4 L
- Ash = 3.7 %
7 ^+ c2 c. S6 I2 X' ?- Volatile matter = 2.5 %2 A' X3 _/ N0 o* I
- Moisture = 3.0 %
& ?* I, g! L# t# y1 s7 s" k0 k6 I----------------------------------
; L7 k. [, j$ p+ |5 yCapacity / กำลังการผลิต
( s; _2 _' M5 aตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
( M% a$ C$ s3 D/ ]/ N3 q----------------------------------
! h6 Q/ y0 B5 m# X8 |กลุ่มลูกค้า; l0 p# L: r, i; h4 N% [3 @
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ7 N/ n7 [( f) G/ s1 Y
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
3 [# E: j% M+ a----------------------------------8 t0 L2 g4 i: `7 [& n
ลักษณะการนำไปใช้งาน- H4 b) z' L6 e) O
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง  E0 s3 n1 e0 \" K
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
) g- u. k7 r) g/ O-----------------------------------. {, s- |( F8 t% p  C) ~. P! U) D
ผลิตโดย. e* w! O: c  j/ y6 G  G
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
( L: o  w8 T0 @( g3 F+ mFactory : @ Pakse Chaompasak Laow
9 {( i: @7 `% `$ r. g: L% bCall คุณนนท์ 083-9867438) n- N, \/ p0 e5 l
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ0 s7 Q# i' |: ]  L2 y1 {+ Q) E

) z) B& K9 C) @  T- lติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ% H# o' `) k/ n* q8 W$ M
4 D: r5 A9 y2 }2 r% Z
1.White Charcoal
; ^( E; T, j" a& n; D2.Mineral Charcoal :Chaff 100%; @  v# y3 H2 u2 R( [8 C
3.Firing Hard wood$ e" W/ Z3 Z' i) Y9 E
4.Black Charcoal
  c* I5 x' j; @- Pทาง
) ^3 C. i' w% wWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ1 S1 M8 @/ [2 ~) w
" z: c2 j  b/ q' `% x$ x
นนท์; p8 S8 F; x5 R. B1 Y" i$ D- {6 S* e
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา 2 L9 c# q. `" a4 p9 i5 A
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง0 w0 H, o9 g5 W& h. G% {) p
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา1 t! t) m1 A% n$ Y5 [9 c) P! {
$ }2 E0 J: P$ K- P. P. \' _
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี  d6 W, x8 m$ l7 r5 T
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
/ m8 v: t. w) Q6 E0 o/ T' Hเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
% k; H* R  U+ T  y& o! U( U" K+ P4 ~; z3 l& i9 p
1.เกาหลี& ~7 \) k3 `! n  a
1.ญี่ปุ่น/ @7 P8 l9 x6 P/ ]$ e% \- X
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
5 y2 g6 D" Z2 t: x, T7 }. @& h: G' l2 k4 a* F0 R. S: _+ }8 ]
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
& g, h3 D& t! l% M' X' E2 U$ C*) f& y' v1 T) U
ขอบคุณครับ
* r" D2 h1 ~! h/ F% L$ }+ v- j" P3 m5 L  A- G* D* _/ ?
นนท์ White Charcoal

TOP