รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว2 `* v, u2 a: \- z; U/ j! Z" A
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
8 s4 d' E  D5 O8 C2 M2 P/ ~มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
7 m' x! \$ v$ g  o, _' }- v0 ], w* M, }, @* m! N7 U. z$ c
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้
3 b; d6 S" n$ P" Z* q; [) c+ gไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว. f; D% i9 k0 E; R
----------------------------------; o! C; I+ g) y
Manufacture / กระบวนการผลิต/ r2 F, q# b' a2 T9 i# L, }/ B
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
) |% O2 r* k6 g7 y& q: j  \----------------------------------
$ A- z/ i, u5 l: f7 GBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน
+ W: e. A0 J2 m  s- Fixed carbon = 85 %+ \9 e' Q7 M( s0 i& ^
- Ash = 3.7 %4 K7 C2 o/ v" M" x7 B
- Volatile matter = 2.5 %- N8 j. \" r- {( s- D8 v
- Moisture = 3.0 %8 ]+ t% R% x9 l7 S1 r
----------------------------------
1 h$ S  p/ o' |+ ^Capacity / กำลังการผลิต* w3 f1 D1 M: @8 x) f
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
- o  j6 l; D8 w+ u9 p8 _" Z  g----------------------------------
9 m1 y# G2 t% y& x* B6 M: f; Eกลุ่มลูกค้า$ D7 _- D, C! ?9 g# @
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
* t, o. A2 T8 Lในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
6 ^8 _0 ?8 b0 e3 x/ O/ M----------------------------------
' P( D) h9 r$ W" jลักษณะการนำไปใช้งาน
" Y6 T5 _: q; L, [การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง! t/ N5 W2 ?+ S9 Y; C
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้- x: L- I% l( X9 f* i
-----------------------------------
1 \/ o8 v! L5 R+ H7 {ผลิตโดย: d  N- h/ i# o3 ~$ ~
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
3 _7 _( J5 o* f+ z. m6 W( VFactory : @ Pakse Chaompasak Laow
( Y: J' }  n  l1 b5 ]+ {Call คุณนนท์ 083-98674385 ^. r( H9 h" Z! a) ]0 p7 C1 a
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ! l( M3 I) E8 F, \0 t. w

) W5 h$ B$ z  e, W  v( I( Wติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ/ N- g$ A, h+ v  y2 R0 e: m2 n6 L
1 u- W3 J$ c- X$ x& U# D
1.White Charcoal5 C! k" N  ]2 R" g7 H
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
/ i/ |0 a; H, R; S! [1 R3.Firing Hard wood
( v* l: n5 n/ ~. ~( k! N5 e6 m9 b9 q4.Black Charcoal, w  l" R$ h# h9 p* F0 f
ทาง 8 k% P  D7 @: H1 D
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
  _( z! c9 N5 `
( M; `9 A5 K1 @8 o3 r2 [นนท์; o  \& }7 D- K" B, b
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
* i9 K+ L1 A, A1 A2 Cคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง: J2 c8 ?4 d7 r( B" V% N4 |/ Z/ T
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
7 o5 u# q8 D) v: _, d
0 m  G* w) [+ B. g7 O2 Z( nถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี5 q, ~9 Q6 v3 [0 Q3 `* n' M( U' M2 y$ S
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ! v# n% ^0 ?  ~) I9 `5 K
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
6 G$ {4 a" X$ p
( P& }" Y* P" d/ V- k& w1.เกาหลี
5 E3 N' t" W6 U" ^! Y) i1.ญี่ปุ่น- x' j  D4 E; m* f
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
. |, z% T  n" z' G' P  ?# a" G% X5 s" y1 t! I( W6 D
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน+ `) _, S8 B3 l2 y4 O! @% @
*
2 g# Y* A( z$ a1 }3 s0 mขอบคุณครับ
# X% y' E/ j3 t& I5 M3 N+ {- e. f2 I# t( O" L- i) c8 g! R. T2 F
นนท์ White Charcoal

TOP