รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
- {, j8 D7 o3 v, l' B; Kเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
. A1 y, |4 D* Sมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan
& w9 w& H/ i* S5 X/ }* Y) B# }
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้- j7 ~; U3 x; e& H: N
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
4 g3 e8 e# p' Y----------------------------------& Z3 a* d9 t1 @$ Y- u: E
Manufacture / กระบวนการผลิต
8 m) T7 `: r3 O# C$ O. r; D0 q# tเผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา& Q6 r7 Q  i/ Y! w) d  A
----------------------------------
* n9 P4 ^; ^2 Z) F/ ]Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
) D1 c6 T) @" W4 Z- Fixed carbon = 85 %
! p2 L* M' e7 ~- Ash = 3.7 %  {7 U. X! Z6 j0 r2 D" ]4 d9 C
- Volatile matter = 2.5 %
& {2 y$ f7 _* W, \& J9 C: `- Moisture = 3.0 %
+ P+ g/ D) W* r% {1 }+ ~- E----------------------------------% b; [- K8 p! U/ d" p
Capacity / กำลังการผลิต
, f5 G! G+ K4 o! G5 |: V0 ^ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day( d" ~1 @+ o& C- N6 W' p" F9 m1 a
----------------------------------; |2 Q$ E7 d1 k. N% X3 \# G; f
กลุ่มลูกค้า
' ~/ @, x# B- B% ^3 y; sต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
) U2 v5 y6 C1 Fในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี) ^" [1 X$ i( e. j/ k7 w0 p( M
----------------------------------
0 m% R' q" ]2 @7 k4 H! o8 ?7 Eลักษณะการนำไปใช้งาน
$ D6 y4 y" f+ O8 Y0 H9 F! {" mการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
2 a9 u3 x; w( X4 l: qไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้; {  [) @% D3 F( x$ m' B
-----------------------------------8 j/ H. S! A2 _, j; [1 w
ผลิตโดย
* e8 A1 b# q4 X% h# R- R2 Iบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด+ M5 ]8 \# w# N' G! B& H
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
* c3 d: t$ [# }" q  {' fCall คุณนนท์ 083-9867438$ y1 r; J$ }+ `
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ* N# h' R# U) y# B5 U
: U. Y) {+ X  R! d: B0 R  h' ^- e5 H
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
7 [7 K1 O: T& u& }
. w2 W2 ~3 f0 Z( t: O# F) c$ h1.White Charcoal
# R8 `0 ]! o; n3 D+ ]% L2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
1 ?( Q4 Y+ [8 K3 l3.Firing Hard wood
+ j5 X5 e" m$ R& Z4.Black Charcoal* ^# i: y) z9 l. P2 H# M/ A3 j
ทาง
+ s: a2 ?. V  l- k9 E& }Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ6 j& \& d+ @0 c$ N, U1 u4 P! A

% y! A# h; i: s# ]นนท์: [' P/ S" j3 L: f4 `- `0 |
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
, w+ X* s! l; L1 T; B: gคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
3 n" V) ]& \# |6 M6 X7 pของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา
3 z# \$ D0 R3 g# S9 z6 m7 z
9 Q- X7 q+ X  a, g0 _8 I. n* h. _ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
( m8 d2 Z9 B" o/ d" ~; @, \; H; e$ T ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ0 r- u4 `0 v3 E# u1 k2 K
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
# o) P4 Q  A& w; a1 z4 \( ~( R% B" w; m$ d; x& y/ m! X# i
1.เกาหลี& g3 D5 ]) @0 {! `
1.ญี่ปุ่น% q  c7 V8 Z1 J" g8 t  T$ Y
1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ. \9 l- i# t+ X  W1 ?$ V% i4 u& P+ T
" E: E% \) A0 n( l
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
  v. @  I% L" q1 l- @% X*4 f" \; ^! M  t  Q6 m; J3 e
ขอบคุณครับ
4 {* b( N  Q+ h/ W
+ g. y) @( e7 H+ S8 kนนท์ White Charcoal

TOP