รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว  k: }' D, R6 }" I8 O5 X  h% q
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
+ X8 D8 o* r6 v7 pมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan1 R" H6 F5 ]/ T: h1 t# R0 Q% ^5 G! B

7 ?3 I6 \4 `  G5 m  a2 L( CMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
- U& o- Y( m2 ?% K  jไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
6 d; H7 _3 X+ N8 T2 t) U----------------------------------! R) _- C! F$ n8 K; \
Manufacture / กระบวนการผลิต  u6 k4 ?$ Z2 Z
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
, n% E. x% |2 H5 \----------------------------------! X9 b/ ^! n" L: G# i0 D% d
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน2 |& T8 l* P! [) `6 f
- Fixed carbon = 85 %/ Q9 |# J! f2 ~* R; s. n7 R
- Ash = 3.7 %$ T. z2 Q% T' R/ X
- Volatile matter = 2.5 %0 i% E, b1 X- U. c# P
- Moisture = 3.0 %
$ h' V- f3 L4 }: x+ g# o0 m4 r----------------------------------9 v/ I5 L9 Q3 T9 B1 v8 g% a# R
Capacity / กำลังการผลิต
: d0 e+ t5 i* S6 e* Bตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day" v7 `1 V8 ~& N/ f1 r& {
----------------------------------
. t5 ~5 Y+ [7 C: N' v) x  rกลุ่มลูกค้า- n8 w% M0 V* X% c9 p- F
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
2 ~) K# M: F- j& s2 Y. Oในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี
* |0 f5 n4 l# s$ B0 G" C# t6 \9 n----------------------------------9 I. R7 n# s* M( t
ลักษณะการนำไปใช้งาน' M5 n" T" x4 D/ _. _
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
( N+ a- s9 l1 Z; @ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
5 N4 T7 x% E, }8 w, K-----------------------------------% V7 B, f" l+ S: S1 F( i% J
ผลิตโดย1 `& x$ {4 v( A
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด, w+ g& J% J+ A1 B- ^
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
0 M5 T' U; D% L  M$ WCall คุณนนท์ 083-9867438
3 ~' ]& x1 c% a7 {/ d: D6 uEmail : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
: z% n& Q6 @7 f$ v8 r( x) ~' y! d; k1 }
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
( ~6 L/ q2 U/ h5 D$ z/ |2 {/ G$ \/ h: Z3 C/ P
1.White Charcoal/ ~! E+ t. E6 c  t% B
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%
0 P- M7 R! E) ]6 H3.Firing Hard wood, F! A" t0 N+ `' k, o2 B! J" U( S
4.Black Charcoal: \7 g9 S& Q6 A( s! }) V
ทาง
1 I9 F# A+ }. u5 @% }6 ~$ J5 f9 M( dWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
8 f: z% s. _# K$ U# @
' H$ Z8 A' A% R! U# r0 m# v0 y; Aนนท์3 d6 J9 U. f% e% J0 w
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
2 X% v1 P6 u1 ]  x# d& tคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง# o. D. T9 y0 i* c! ^' E% {# _8 M
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา$ ?6 [/ Y* _: p7 O
5 }0 V& M9 w0 D' r8 E- u
ถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี6 p" m/ ]) }# s: O# O
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
1 l* x! h8 X! Q* n" ^- F# Y! Aเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
% U8 f" f7 f* Y+ F4 s: O5 |/ _( A' H" Z" R( _
1.เกาหลี
$ N1 u. ]6 ?( U, f) m( p6 H1.ญี่ปุ่น
6 L4 c' U+ U9 ]* c1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ2 U; d. C+ o9 \  n# @7 w

; L! R1 B6 i* [" d5 Pและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน& R: P  G8 ^2 W+ q- g; K! @
*0 ^' H( c! y6 P7 a& Q
ขอบคุณครับ; _2 z1 H/ i* ~9 x
# R$ A6 v: W0 {" K( [. @1 w
นนท์ White Charcoal

TOP