รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว0 t% P6 U$ A( F' {% C. Q
เนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
* C+ }' @2 j) s: I, Mมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan. O* B6 Y8 K8 s* @4 c5 R9 D$ B

, c5 K! o) c( ^6 V& b, P+ Z6 K6 y* qMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้  z1 K- N( _) o  X0 v* U
ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว5 X$ T; [* }) G- K/ @' ]: D
----------------------------------/ Q& c: U3 X5 X& T
Manufacture / กระบวนการผลิต1 `& @  a/ l. a. M2 j! A/ E
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา- f5 M# A( G  U
----------------------------------( T+ a' s: u# P/ \  v
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน) q  L+ V( @5 F$ x2 h  o3 \
- Fixed carbon = 85 %
* f: O3 Y6 W8 Q; c* J- Ash = 3.7 %, L& C+ x% z, U* q  ^+ I: d4 ?
- Volatile matter = 2.5 %
8 w3 \: E/ x2 q$ \0 C' h( Q0 Q; W- Moisture = 3.0 %! Y% D5 d  n  w2 U: N* N
----------------------------------+ }& w; _: _5 r8 g
Capacity / กำลังการผลิต
6 N0 _$ G- v; B) x4 T, w6 Xตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
) b3 P6 C2 E* G" f2 \2 H----------------------------------
' \' b  V# \3 l; mกลุ่มลูกค้า3 k0 d" z; k7 ?
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
5 B# V) }0 W) m% H3 nในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี! u# o5 k  J9 K
----------------------------------; ?! p+ A1 S, B2 q7 K
ลักษณะการนำไปใช้งาน- O& R; ~" M7 s( e8 ?! E* J, ^
การปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง7 P; r7 p+ o" W7 K
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
5 L6 |2 c* i3 F3 g) K-----------------------------------
% L6 p! Z1 n7 w$ o0 kผลิตโดย
! U$ F4 h' [( z  q+ h! _/ Yบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด  Y" ^+ z0 l6 N  @7 Z
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow
' m: L  C9 o; ~& C& @5 O+ C% CCall คุณนนท์ 083-9867438+ J& R5 y/ }! j! b
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ4 v) N+ P, W, T# W

+ t! V5 @9 Q2 D: u! i% aติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ* n& M- ]4 N9 u! s

$ g- M0 d. N, o2 O4 v) ^- y1.White Charcoal
9 [3 S+ t/ Q2 p$ J8 n/ m2.Mineral Charcoal :Chaff 100%8 @8 l: C& c; t4 l, T, E
3.Firing Hard wood  R  @: X% t4 s4 f% t- Q$ F
4.Black Charcoal
- w$ ^) X$ E& n% h& Eทาง
5 X+ f6 ^6 a5 @5 ]8 |, LWhitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
; w) }. w0 r5 s/ w9 n5 w; ]; W$ q: c5 [8 o: n3 F& p& ^, e# P
นนท์" N5 k; f/ s0 O3 i  }+ S9 ^( L, ]
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา
8 H% ]8 R" c. oคุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง
" C# C6 ]; M& H! O- f! cของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา) y3 i; J) k& c

0 X( B% F8 i0 |. W" G- uถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี, G* D- Q' r: K. M/ y
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ% s, `3 n$ O. e! G1 O: b0 s: A
เหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ: e% |. A; p$ V8 t& p
) o* f4 Q( E4 r) X) R
1.เกาหลี
( k7 m( x- }' I3 A4 ~$ F1.ญี่ปุ่น
1 t0 G# E# E' P& I1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ1 ^4 O6 I4 ]! L( H' |! s
1 j+ x2 [7 _$ b; A  `* k* i+ i
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
" X+ Y& l- ^) K8 L+ w*3 ?4 D' [- ~2 K$ c+ Y
ขอบคุณครับ+ W1 g; x, ]+ S" t

2 H- H9 K# @8 Jนนท์ White Charcoal

TOP