รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
2 }# ^' w7 b; p$ \: iเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง" `' \) h( ^  C  r5 u& z7 n6 a
มาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan4 @% K+ p' ^: i: j' M6 H
/ h" Z+ [- B4 ~6 S
Material / วัตถุดิบที่เลือกใช้
6 v4 A0 j, W( o/ ^ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
: W! h$ n5 j( N----------------------------------5 \# k- Z7 o/ Y$ |; {
Manufacture / กระบวนการผลิต& B. F2 E% N9 P2 u' I
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา4 n4 W5 k# S& Q- K
----------------------------------
) y: s5 O8 w3 e3 V, iBasic Element / องค์ประกอบของถ่าน, ?9 c1 ~! U2 q( n+ _# z0 ?
- Fixed carbon = 85 %" |. l& O( ?' U( ~# S7 W) M  J
- Ash = 3.7 %
) R- W( g/ d5 p- Volatile matter = 2.5 %& \# @$ f/ D7 o9 Z  n
- Moisture = 3.0 %
; k9 X5 a5 S8 \8 Y----------------------------------
& |; `  B( T9 I$ N. Z( _Capacity / กำลังการผลิต( S6 n7 R2 B. [( x2 u5 r* [  K" W
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
* U2 y$ b8 v" ]% s----------------------------------. [4 B0 W# t6 y1 X/ S
กลุ่มลูกค้า
5 Z% U4 R& j3 ?! L0 Bต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ  |* n- e0 x0 J, I1 B2 g
ในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี6 R; @" q" |  u4 y) X: i7 R
----------------------------------
) s; K6 T5 ?2 k2 r  Eลักษณะการนำไปใช้งาน
3 l1 V- X; j8 J& q: `# Y" |, Oการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง6 [  I5 i5 [7 X  r! G
ไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
" Q/ w: u" v% n* p-----------------------------------; t$ e; p; R4 x" O: |5 \
ผลิตโดย
+ l+ a0 l- ?- j2 \  s5 mบริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด
% @& D  J' a/ K% \: k8 G( j3 E. NFactory : @ Pakse Chaompasak Laow9 U6 O$ ?4 H/ G7 {* f9 T
Call คุณนนท์ 083-9867438# A7 T) }5 }7 `9 G4 i& [
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ
' K2 `+ {5 ]* T$ i2 P) I! E  }- P9 v
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ
( I9 d/ Y' D3 R8 v, D% s1 X2 ]' }! D5 j
1.White Charcoal
9 |: M. c8 v2 d9 l2.Mineral Charcoal :Chaff 100%5 k0 ?  |8 h8 W5 [0 o1 c( D
3.Firing Hard wood
2 T7 h" A5 j) _2 P: z- W( I) j4.Black Charcoal
0 @( i1 b$ z$ C, S! s! l. [. Aทาง
+ w# Y9 a4 m3 d* P; b( n2 {6 h1 `Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ
/ E  [1 c; O5 `9 k2 e( i1 G) z$ ~3 a8 a
นนท์7 Q+ [1 P4 c$ x' ]/ L
ณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา 9 U' P: q# P) I$ C/ Q3 c
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง# m; i$ e) X: k; S
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา! n3 U  j& a' h1 q# e6 {7 N

2 G- H3 q3 _+ ], x" K% ?7 Aถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี0 ]" z7 s& C4 {
ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
2 Q; B% Q, l4 a! v9 ~! c% Aเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
9 Y% e  X5 z  N: {. w# ^) ?8 V4 v; z7 n- }* d& u: n
1.เกาหลี/ q( m8 U9 J. u4 `) A
1.ญี่ปุ่น
, O* E6 f5 k1 g+ C, u2 L1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
# ]$ f+ {# P# u( I
7 x9 L. L; T* M) u3 u. tและ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
$ t, x) Y  S, w9 r*
5 u: G3 F1 [' e. ?3 V7 s0 Oขอบคุณครับ
7 U2 k* n% f4 S" b1 {
7 m& m; j, d' Z, r6 D: a, K2 _นนท์ White Charcoal

TOP