รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

ขายถ่านขาวไร้ควันจากไม้ติ้วมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan

หัวข้อ :  ขายถ่านไม้ติ้ว
$ i' s* e6 T4 ]! }, E9 q' b" Wเนื้อหา :  ถ่านขาวไร้ควันจากไม้เนื้อแข็ง
) I0 L& Q+ P: hมาตรฐาน White charcoal หรือ Bincho -tan( b' y8 k8 F: p: P) V

& n8 H7 v! N0 L/ w2 Y2 gMaterial / วัตถุดิบที่เลือกใช้
# u2 n, e  z9 \ไม้เนื้อแข็ง ชนิดไม้ติ้ว ซึ่งผ่านการคัดคุณภาพแล้ว
& a4 I/ z9 V" p% M----------------------------------
9 k; n# K: v, R% |) K1 ?3 k$ ^+ \; fManufacture / กระบวนการผลิต; t5 S* q: e$ y" A1 j
เผาด้วยเตา IWATEให้ความร้อนสูงมากกว่า 1200 องศา
% {) i5 j1 E" v. v2 B% e3 L----------------------------------2 l; W1 _2 c. U% Z
Basic Element / องค์ประกอบของถ่าน
. \9 H- j4 E# Q4 T7 f- Fixed carbon = 85 %- J# B6 \- k8 `0 E& Z( n( ?! I' ]
- Ash = 3.7 %% L. @- d( }1 h( s; v
- Volatile matter = 2.5 %
7 i. A0 y) l: J" u- Moisture = 3.0 %) ^# \; j0 @8 q: d; G. E7 ?
----------------------------------" {7 @5 Y# Y9 R- x3 F. H' Q- e
Capacity / กำลังการผลิต
( [; W. r3 S  mตามคำสั่งซื้อของลูกค้า , Minimum 2 tone Per day
& l/ w) p* N5 {7 J3 }& A----------------------------------
* Q6 E: c. k1 v/ q) Z. {5 {7 A1 a  }กลุ่มลูกค้า- v9 K7 F; W7 {. v
ต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทางเรือ
8 [. @1 X* q0 L7 v7 H) S& Lในประเทศ (กทม.) ภัตตาคารญี่ปุ่น และเกาหลี5 _; {* J! S2 G0 y% H9 I$ j
----------------------------------
% n0 h" v+ T- H2 |$ t- f# y/ A- Sลักษณะการนำไปใช้งาน
8 f3 L; M2 ]# ]" g7 N8 f; O. Sการปิ้งย่างทุกชนิด ซึ่งถ่านให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลายชั่วโมง
. j# Y7 g/ \% B. b8 Jไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารในห้อง แอร์ ได้
  v- i2 n) m8 _6 Y-----------------------------------
* S& _) M9 `$ Eผลิตโดย; Y  H) w3 `4 [/ }0 J! N  e
บริษัท ณ ชนก อินเตอร์ ไพรส์ จำกัด7 g' U& X7 E4 h; C/ L1 j  V
Factory : @ Pakse Chaompasak Laow/ ?% f% `, f! w) [; `! c" \+ g
Call คุณนนท์ 083-9867438. q1 M9 k+ {, W) s+ {3 R1 w
Email : bew_nasty@hotmail.com

ไฟล์แนบ

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg (137.14 KB)

6-12-2010 20:33

ไม้ติ้วก่อนเข้าเตาเผา

abbr_60ad2c431243bd320c08899f240f2e3a.jpg

5.เตรียมเตาเผา.JPG (96.55 KB)

6-12-2010 20:33

เตรียมเตา

5.เตรียมเตาเผา.JPG

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG (118.69 KB)

6-12-2010 20:33

เผาความร้อนมากว่า1200 องศา

10.ความร้อนมากกว่า 1200 องศา C.JPG

DSCF0601 (Large).JPG (76.89 KB)

6-12-2010 20:33

ถ่่านที่เผาออกมา

DSCF0601 (Large).JPG

TOP

เมลเก่า bew_nasty@hotmail.com ติดต่อไม่ได้นะครับ! s" t- q' `% e- l$ O
) k/ e4 v% ?& P/ W3 g: R# q+ o
ติดต่อ สินค้าเชื้อเพลิงต่างๆ+ m0 }# [. [/ @% h% Z6 g
- _; ?; r! w" F  Y: q: p
1.White Charcoal" }5 i; F6 h# ?. J  \
2.Mineral Charcoal :Chaff 100%4 _  M* _. Z* N* j# C) m
3.Firing Hard wood
) F, s# {7 W5 h" T5 S4.Black Charcoal
$ Q, ~( Y3 M, Q7 @- ^) nทาง 3 R8 ~9 q3 ^. [! X7 d2 ^
Whitecharcoalthailand@hotmail.com ครับ4 q9 L# ~  L0 [& I) T  x

3 B* v7 H. h( o6 z( E) I% J6 y+ Eนนท์
& z* o( N9 L) \4 n- b$ p; rณ ชนก เอ็นเตอร์ไพรซ์ กรุ๊ฟ

TOP

คนที่จะถ่าน white charcoal ควรจะศึกษา 4 `) U4 J! L$ r& W2 u# B/ H
คุณภาพ+มาตรฐาน+ความยากง่ายของกระบวนการผลิตที่แท้จริง& I' T, `$ s6 \, [+ n
ของตัวถ่านก่อนนะครับ ก่อนจะสอบถาม เรื่องราคา- Y: L$ E$ [; x3 J

. E5 }9 u! H$ P) L: B) Jถ้ามันทำง่าย วัตถุดิบในไทยมี
2 J  ?' [5 S  s& D, D ลูกค้าต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี  คงไม่ลำบากไปหาซื้อ บริษัท ที่ผลิตในลาวหลอกนะครับ
8 M/ L8 z3 X+ w8 G0 S* P$ uเหลือ 3 บริษัทฯ ในประเทศลาว  รู้แหล่งกันดีครับ
2 B" _$ }/ Q1 G: x! y
+ y4 Z# _- }4 [6 w1.เกาหลี1 k% G: L+ X; d% X
1.ญี่ปุ่น
. @) Q, D3 k' L% \! {; l1 r1.บริษัท ไทย ของผม นี่แหละครับ
/ n3 y, w5 n0 |) j2 H0 B2 p( i& e8 x4 W0 ^$ B
และ มีหนึ่งในนั้น กำลังจะถูกยกเลิกสัมปทาน
$ u: ?7 u2 I5 Q9 O# P% h*5 |; @. I5 M" s6 g3 E$ z
ขอบคุณครับ5 }, d6 D: ~2 G! l( b# m9 W  {1 P

+ u2 z7 O7 ?9 X# l& eนนท์ White Charcoal

TOP