รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า / @# f  e, j+ A# N4 i7 C0 c9 ~* q. c
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 0 C# ~8 @$ Q% Q6 i7 _3 O! C
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน/ Z' H+ M6 V; O1 v/ C
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP