รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า
7 O3 q! {/ o8 `+ Nพันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
7 W+ y, D1 ?6 _! y& F/ k2 n! {; cสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน
3 m: v5 i; }+ O94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP