รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า 8 A2 j% |/ z. B% {& q3 ?1 I
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม ( T2 r, Z4 y5 c8 u1 m
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน3 n2 Y. l# Y" ~& b. S- Q
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP