รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า
1 Z1 d9 W2 X2 c7 H, {1 j8 _พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
- m5 X3 @6 M) cสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน0 J& b$ f( x* e& a! `+ K
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP