รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า - E" G0 B/ H7 P$ m3 |* y# j
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
' h5 O0 y' \( xสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน1 X4 Z3 {6 j% c1 l
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP