รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า
9 y8 C1 \$ C$ a3 E( [0 c7 q& A9 Oพันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
6 A+ v- L: K6 bสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน, ^' {/ f8 h9 J% d. ^. \! X  ^. D
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP