รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า
- m) f* B2 e2 O" Z% ^; Oพันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 5 v" Z2 {% ?( q; @. h  A
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน$ T( P# E% s9 g8 d
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP