รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า . X! s3 e3 b- S  N
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 2 Y/ w& v' q' {9 h; G6 G
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน( j% ?% l* c. v# W6 \4 O
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP