รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า ) h6 ]% C! `* \% N$ i
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 8 G6 a4 l: C4 ]" ^. U
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน+ q, D5 ?# R' x4 p* h& X
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP