รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า 1 }9 R4 x$ @5 ^2 Q7 q7 F
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
, L, L. V6 }3 D$ E2 a. yสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน
1 n6 j1 F7 F+ u7 X5 q* [94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP