รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า
6 K& {, S9 m; f/ Y4 ^พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 6 |+ t: W) `' z6 U3 e) b$ Q  E7 [
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน0 y7 [( b7 d- s2 j
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP