รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า 2 o/ d( d/ a9 Y3 c9 |+ r. P9 |8 d
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม - k7 H- L0 r+ n1 I) A6 g- E7 T7 F+ _
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน9 M& [' z3 t7 l, n
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP