รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า 8 w* w8 n' _4 j0 P+ w+ [" ?
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
5 ?+ a" G) m! G# l/ e+ c8 M! Z8 yสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน/ Y: i# |5 N( A' S% C; P! d
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP