รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า * w+ I/ ~4 }8 o% V2 b
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
/ U/ ~# ]! Y3 n: eสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน
' h! H1 @7 e9 f94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP