รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า , l4 I  u0 a) }1 H; V% d. F
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 6 O0 i. V2 [6 \0 {& U
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน
5 _8 }3 [: ]) D$ I6 z% o* j94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP