รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า 1 z! N7 b% p. N! M( r
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
  n: t+ ^2 D" Z' q' uสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน" w5 O! D- F& N' ^( w
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP