รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า % C5 J5 l& t4 B3 l* f$ q
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
1 O  X; g# D* B( h# ~สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน1 X( e; t' e  C# T
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP