รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า . G, n) w+ R, l% a
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม 3 p6 g! \  D  g/ v
สนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน. Y9 M* W  G6 z
94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP