รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์

รับพันลวดหนาม ขายเครื่องตีใย เครื่องปั่นใยสังเคราะห์ เครื่องตีเศษผ้า   k- L9 {+ O1 F9 v$ ?
พันลวดหนามได้ทุกขนาด เสร็จภายใน1 ชม
& L  G2 c0 _% ]5 T3 W  cสนใจติดต่อ 0818168907 โมฮัน
' }7 y8 k! t$ _9 L7 r94 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางประอิน จ.อยุธยา

TOP