รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น -ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น -ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรีไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )

                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง

                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้

  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
ติดต่อเรา
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
ต.เนินพระ อ.เมือง
ระยอง 21150
ประเทศไทย

+ 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
+ 66-38 608761, + 66-38 034438

Download แผนที่ของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด

http://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

2009-10-12_210308.jpg (20.81 KB)

17-10-2009 19:43

2009-10-12_210308.jpg

TOP