รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

สวยดูดี สกินชี ช่วยได้ ผิวขาว กระจ่างใส ลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างดำ  ครีมสกินชี Skinshe Giftset Cream

 

สั่งพิมพ์

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวัน

บริษัท วิน โพรเสส จำกัด
; @. S9 A. W, e' O" Qบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/3 ถนนวัดโขดหิน-เขาไผ่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการ ขนส่ง จัดเก็บ คัดแยก กำจัดกากอุตสาหกรรม และรี ไซเคิลในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทโรงงานลำดับที่ 105,106 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-105-35/47 รย    ปัจจุบันประกอบกิจการและบริการดังต่อไปนี้
4 T' p' s( q8 {  n' ~7 V* R
3 P* e, D+ P! k- ^4 Q- t! h% L9 h" B' `5 ]* o

) |" N0 F% L. f2 H1 a% M/ \                          - บริการขนส่ง จัดเก็บ คัดแยกวัสดุใช้แล้ว เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่( j+ W1 L; e; ]8 I
                          - ซื้อขายของเก่า และประมูลวัสดุใช้แล้วออกจากโรงงานอุตสาหกรรม
9 E: S2 W7 W8 I" l                          - รับซื้อ/กำจัด น้ำมันหล่อลื่น-หล่อเย็น, ตัวทำละลาย(Solvent), น้ำมันปนเปื้อน รวมทั้งเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทุกชนิด8 C5 I2 g  G+ v- V3 O
                          - ซ่อมและล้างถังบรรจุภัณฑ์ ทุกชนิด
5 h2 C) p8 K$ y3 c3 U# R! I                          - รวบรวม จัดหา และขนส่งวัสดุไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดโดยการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ (101 โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาก บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวทีฟ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงงานปูนซีเมนต์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) )& G+ I: x% q; v! }) k

, o' j  n; X& Y# N# l  g                         - รับกำจัดของเสียจากเรือเดินทะเล  D2 i6 l7 a3 L0 ~! q8 Z7 Y
6 U+ G- |% B) p4 c

) o8 q1 y8 [! V' Y8 @2 p5 f8 e# q% R/ N# W3 `
                      การดำเนินงานในปัจจุบันเน้นการผลิตวัตถุดิบ รีไซเคิล ทุกชนิด ปีล่ะกว่า 5,000 ตันเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและใกล้เคียง
& o" }) v! F  v3 Q" y! [5 H$ j8 D) G3 I
                      การบริการของเราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งบุคคลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุดอันเป็นนโยบายของรัฐบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้
6 b' M# [7 V! L" R- |6 t0 v2 {7 B* T0 S5 f
  เลขประจำตัวผุ้ก่อกำเนิด DIW-G-084800150
5 Z& @& I; b7 dเลขประจำตัวผู้ขนส่ง DIW-T-084800010' F6 t5 _0 N) Y' [7 V7 m
เลขประจำตัวผู้รับกำจัด DIW-D-084800010
, S/ W: R9 ~) i' J; M8 g! |: Yติดต่อเรา; T) {3 C. ]8 {6 I3 |; Q
บริษัท วิน โพรเสส จำกัด         " q4 F7 g" S0 f( A
5/3 ถนน วัดโขดหิน-เขาไผ่
* Z( d# i2 ?, ~+ d6 \) c, hต.เนินพระ อ.เมือง
- l# f3 L; [2 `8 F% T% B9 {- g1 rระยอง 21150$ P# F$ h" ^1 x' F; {
ประเทศไทย4 _- B4 {+ i! Q% [3 B$ s3 W  q$ Q

1 A/ W/ O  k" f, m, t        + 66-38 608988, + 66-38 608913,+ 66-38 608533, + 66-38 034435-7
* Z9 S$ v4 w; W        + 66-38 608761, + 66-38 034438! p' m: p$ x. \3 J1 m9 k

, i6 Q7 n5 S6 |0 U0 O: [; ghttp://winprocess.co.th/

ไฟล์แนบ

8989855555.jpg (47.33 KB)

21-1-2010 22:22

8989855555.jpg

TOP