รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ

รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ$ ]$ @) L- {3 C; T! M  |
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ* ^; R- I. I- B+ H0 L
รับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ(ในภาคใต้)% O% o3 i! a: B9 V$ w) `# \$ l7 \
เปิดรับซื้อเศษเหล็กเข้าโรงงานสยามยามาโตะ ที่ จังหวัด ระยอง- `7 y; Y& r8 U
                    ติดต่อ 0807090023" K5 Z7 @, f: w
                                 P.M.   11.70         8 A/ g. w* s7 t
                                 S.M.   11.60; @/ `5 H( ]/ }) y
                                 M       11.10
+ k2 l9 h& b4 a- s/ {* r4 y" D1 u' K                                 S        111 V% _! |5 r- H- J  O; a+ j
                                 C        10.80.
8 w* p5 Z" v! E                                 D        10.50                           
' d: A1 d% i, D6 A                              
9 a1 Q4 y! O$ [  j, F! b* u                                  ราคานี้ถึงวันที่  25/3/2556

TOP