รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
; Y5 V; h) {  C% H8 N( _ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-& U2 O  q3 K5 d' `$ Z+ F; s
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-( E% `3 N8 S) F! N
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
7 W, T, i7 e" cทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-/ g3 B3 h) Q* N8 N! G' z$ O
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
$ ?8 Z# J5 v2 R7 t- J$ @B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-- p. {0 v4 \! E, I; x4 R
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54) i/ q+ t2 i0 K1 U7 S" z8 ^; B
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-8 D/ y2 R7 K/ I$ u! V* k1 |8 ?
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
  s+ q" D' ^0 K6 V- R* A$ n8 D7 XB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-6 Q9 a# t' }- t  e  {& A
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54- E  Q  m/ w  \
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245" O, W" X+ _1 Z/ |; a2 W6 F% ?! ?
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
& U' M, _* E) Y1 O, O" S' r/ Mทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ* w; I8 K- X7 G- \, C; r/ w
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP