รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54* k5 s) n2 X* O6 N( P. p
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
0 @% ?7 T( M2 o0 z, _. ], y+ _+ YB บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-" E; ^% H, G; i9 a9 e
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
, v% @! L# M# Uทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
: ?& V6 [& {9 l* [5 OB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
( k& a# q' Q5 `3 Z  iB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
  C  o' K: y4 m, G# kเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/548 d! G' M- `6 `2 _1 s9 x% X4 ]
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-( d! C/ d8 g8 v* A
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-8 N: G$ h" F) y' w, n8 g6 Q
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-/ B; \8 h: z" V% ~( Q
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
& P6 M9 m" N7 w$ |" C) f$ `ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2452 u5 e% Y( ~  G! I
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
; s9 r0 @8 O6 {3 zทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
% J4 J! Q, E# \7 xยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP