รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
0 g& S5 ?% o9 }( L* }) f7 ~ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
) R" M2 _4 e1 ?B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-& e+ C* |9 m0 W' p  S6 N
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
6 A$ ^, H3 W% L3 L+ j8 }' ^ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-! G6 F/ X; V4 _; t, o
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
" ?- A6 l+ R- e, HB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-/ T/ d/ O* F. r+ N& m3 m- m* z
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
5 \) {  i: X/ p6 v$ c0 `' Y7 uทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
! a9 V7 A* z! |- z9 @B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
  w$ s% G6 t; j8 F% lB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
1 }+ P' h4 B/ ]! |0 L3 E% oเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/548 q/ v" ^9 C+ s, S. O" [
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2453 L' ]! D' w7 U! }
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 401 Q4 b* j- s+ k
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
/ O; h4 x, x2 C6 D, Fยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP