รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
3 z$ O$ F+ i) yทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-/ E% n/ M, b8 B
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-0 p5 F' g3 \8 Q* i
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54# k) F1 [, \  c2 }
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
4 D8 r/ Z  ^9 n) Z8 h5 i) l3 HB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-9 V5 D" Q* [) I8 H$ @4 D# r, I, Z
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
3 D: t! e6 z: ?2 v1 Tเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
/ x# H' J& W& h0 C1 }/ u( hทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-  A9 j/ z! E+ o3 T. v6 c* S4 o" c5 S7 I6 s
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-" G! k2 o& k/ d% M5 Y
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
2 h' V% i' A7 F1 K+ I: Q' |: B3 aเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54, l) p1 ?2 R( Q2 A( w  K
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2458 K) i& q% }- U8 f
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 408 q7 D+ ]. q0 h
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
; K+ F5 v6 G7 o3 C% Wยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP