รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54# V' ]- E4 @( k# b  e
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-1 s; M, A: O: o" d$ {
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
  m+ x, C- V' m0 z" X. I8 u; ~6 L- I; `% Tแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54- L3 }* E0 a) L" y
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-1 f' y4 L9 k5 x9 o. [
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-9 i1 O% f' o% n8 c: j
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
* V# {1 T! r- ^# R3 R3 R4 L$ Tเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/549 D; F4 z/ q3 I. T7 f
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
" e  q) X- X; v" B9 {2 H7 gB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
' Y1 w. Z" [" w- d& ?B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
- e7 D1 a! E# {เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
" t9 }" C5 x7 c+ G- w; K4 [: \ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
3 u$ _+ P4 q0 D+ J- ~* E, c9 D: Jเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
: @4 ]- j, i; U2 O  wทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ& h: {% W; f; y- q. I1 ~! h
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP