รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
+ c; O% K5 I$ z% M9 \8 ^6 Sทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-3 N/ S. i' |3 G6 l% x
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
5 n; r; k9 o/ f# A" {2 o6 T0 U3 Bแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
( d. l5 R. _, @5 u5 e1 d- Eทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
- e2 t2 P4 n7 ?3 ^% O0 ]5 pB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-! w0 a' S/ R7 G% R
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-& Z0 ^0 q9 ~1 T! F$ o) \" H2 q
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/547 Q. g& f! [: t' X7 i
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
) P9 i, e- F+ ?8 }6 J# Z3 IB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-9 H5 l3 }; G/ y& w) ]4 G/ D) f- `
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-% i7 o1 \" }) w9 k. C; _
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
( M# A9 c$ }8 ^! dทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2450 y& }9 p9 s2 Y: T
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
! R1 R* p& u2 d8 }& ^4 C+ }ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
; K" [2 x+ Z. \* C4 u0 i2 k3 f/ sยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP