รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
4 ~1 o6 m: S* Y8 q6 a  x7 Tทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-+ @2 c: l/ [6 u$ o- G/ M' z3 s
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
- x7 w4 U, ]; W; W) q' D/ zแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
+ a9 r" d- k' L3 E4 u& o+ w/ k: {ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-4 k/ u7 ~  K. {8 D) S
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
, D1 M# k- Y% T. n& j: @B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
. U2 b0 v) D+ r3 Tเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54, U# i+ ~( _  {3 g6 H6 Y
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
) S5 W! a8 A0 E4 M1 d* H" E" oB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-* }& S5 m- d, O0 c# R; p$ q
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
/ O& ^& T8 N6 Z' x- q# Hเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/542 B0 ?. }1 T- G
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
; w4 x! o+ v" Z2 d5 e% Lเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
- y; x9 J! @8 O6 c$ F6 @1 X* Sทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ% C! z  r7 b" L% \; k1 h
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP