รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
) w- ]4 F- x0 q) }9 N5 y2 V! n1 Vทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
3 y4 R% \4 i$ o8 |" d/ @B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
) p; h; ^* P0 lแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
2 b, a9 P4 k. C+ ^; [- o8 cทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-$ @& q- j3 |3 o  O6 F7 s% A+ D
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-6 X; o/ k1 x3 E+ X' B; J" ?+ d
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-( N9 y- x- j7 x$ I4 l& q: [3 \3 L
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
, {9 w/ X9 J+ d+ o! Y5 q! H: E3 Fทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-: m9 b, I; @  d8 G
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-7 D4 e$ @" w$ q% B  z' S5 ^
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-: z0 p. v7 {; l: j4 M* d
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54, j# m+ W. ?$ J9 i! [" w+ R* [3 l& ]# a8 ]5 n
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
+ F5 w* S+ J3 z4 N, C: Dเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
+ t; A" h% @9 Bทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ& [; ~0 q4 s3 z" ]5 l" `
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP