รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/544 E: {$ I8 J2 p
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-# ~7 Q' R( }" D+ q
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
- v4 e0 P# ?" S6 c% mแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
7 e5 `- ~; a, z6 q! B* zทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
, Q2 f# X0 |* J  G& XB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-# O& t' j  t- Y
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-4 Z7 k. U: c: j% l
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54) R9 O) w- M4 c6 O
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
; @* w, Z( H- OB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-0 C. \- ]  l! y
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-! G  }1 n5 `2 e; e( O
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54# f) b0 ?& ~/ G% U
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
) i1 V: j: [+ D  ?6 u" J! Oเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40$ q5 s/ o" ~2 q4 t$ J* b0 c) [
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
" l4 K$ B1 u3 f, Rยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP