รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54( U/ [) B1 e+ H. z
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
1 e* @6 c  S2 K" ]0 EB บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-: X/ I! g! J. x$ P* f
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54, @7 T( @! C6 I8 g: b
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
, G8 O0 J% f, M" L1 ]B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-. W7 }  M7 q/ R& S( l) Q/ X9 T) ^& X
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
" H+ `9 S' }" M" x3 _เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/549 L  J  A- Q/ o5 K) P
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-' T. q4 S' {- a% c0 @9 p
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
8 [/ z$ W2 c8 l# }% _5 F& t: ^B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
7 |, w! Z2 ^. @+ d! m/ l7 Nเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/548 U& D: x! h4 C
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2456 ~5 d* z3 Z' O4 ^5 f. I5 K2 ?  A
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40- |0 X; r2 n4 O/ [
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ" N) R* v4 E3 H; b: O  u7 Z
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP