รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
* U& z) ^+ z* [2 aทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
; ?6 F, i: y7 g& N- UB บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-7 \: b; }1 b; ^* B& W) s8 \
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/541 U- a% s) u8 C* K$ n% F
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-: [) }) u5 C1 \  ~# P& O" q
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
; f8 I2 Y. f. {) ^$ h# G) B' ?! T0 QB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
" h! h7 H/ O+ c; r! b/ l& G/ |) eเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54& g5 m2 A  ?2 b  w
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-1 Z1 {' ]2 q" {" }/ l1 b1 U
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-$ D6 u, \+ w& A. Y$ Y
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
* A. y4 [; X3 g6 @8 m3 ~เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
& ^1 b3 L: q3 Q& }0 X/ Yทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
, N# l" \* S# x# F9 m9 H% m( Aเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 407 D% ]8 i# h2 v3 M) M" ?4 C
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ5 `' f1 U0 v6 r# h
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP