รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
$ G$ m$ ^& a2 k, K4 H& vทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
/ \4 T( T$ T! y7 d' nB บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-! J' V4 i% C0 J; n
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54" o/ o" q! E& ~* Q; c
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
. O1 r8 ^9 l+ m# t" nB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-2 x/ i% o0 _1 f3 R# E+ @
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
3 S/ f& H3 T& m- P6 `เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
3 S9 L' u% v  a; hทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-8 Z( h( T7 [; ^
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-2 o  o8 A; V. f& _2 i9 Y9 U
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
3 l* l; W7 S  u- ~8 k! r+ N# r+ }เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
4 @2 B; `8 \7 y8 H! Dทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 2451 j5 _% n( G6 Q( ^4 ]+ I
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 402 n- v. F# _- {6 u9 Z: u+ p( U5 o
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ  V2 A& G8 b% N. W9 d5 R- Z0 L' E
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP