รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54" y9 v7 I0 }/ E5 i
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-2 G' p8 y4 r3 ^& E0 Y$ L$ w& q
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-8 v- P" X4 }& j" G
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/549 w  |1 D% l. `8 R8 B( l8 a4 z  w- B
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-5 X. t+ T* m! O+ p6 `( H/ y* Y
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-, P4 Q7 m% o8 L$ X/ \
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
' O# T! F5 G! X7 h! K" @% {0 mเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/544 t( ~: V( H! }
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
! v) g) I* v3 a  X! qB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-- L/ p) h3 ]' C  v- `+ [
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-3 p1 {/ H, X, m
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
5 |6 n4 R' C/ V: h9 d. ]ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245  H6 w; Z$ k; ?5 e  A  P
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40) l* w, ^; O8 j3 {6 |6 b. D4 j
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ1 [0 y8 e7 V: n5 v- S5 F  K8 o
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP