รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
3 l7 q& f$ x  T  qทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-( U5 D) p( p- f
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-! u' m3 y, a: q
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
2 n9 o) Y+ [5 |2 Fทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
# f. O# o2 \6 v1 r; C/ BB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
  g; H2 h# r- L7 u6 M$ z0 pB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
# H- c' T$ ]& j' A. }7 q2 gเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
1 S: t& ]! j, _! }3 b2 \0 u. Hทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-% D( {; w4 _+ B; F
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
; \" H" a0 g. M4 \6 B9 I+ ZB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
# ~4 U, t9 E, ~เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54" X6 p. I: h3 {3 p( E7 s/ z
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
- b0 v/ O/ j7 I1 E4 v2 wเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
% n5 r1 [; J5 Z/ H' Bทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ/ K5 K/ Y) |: \" H2 P/ j( z$ g- Z
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP