รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ

ไปใช้บริการเว็บใหม่ได้ที่ www.thai-recycle.com

สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/540 K# y$ R% D2 k8 _; C) Q
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-7 {6 F' P2 B4 p
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-( H0 H0 C4 q6 m$ |6 T1 p
แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
9 `1 ^% D1 g0 k! qทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-5 N2 @) d7 h7 C1 w
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-5 \/ S0 a/ F- H+ B3 @% ^  W
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
2 n9 \% y. P6 ]2 lเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/547 d! q4 y* z0 k, d3 R" H& q
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-
! v- c* ]( l- ?: F' I, }B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
1 u* c/ M/ Y' w! c& CB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
& N2 k* d. F3 j6 p6 Rเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/544 {( M3 ~; Q0 f2 r% n9 o1 O
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245$ w  A5 S3 \. B; @! r# F2 D- ~
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40
. \: B! s4 n! ~# F# B( v; h: ]+ q( R/ xทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ- r/ z0 Q# h8 m- D
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP