รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54+ }; A5 H8 {" s+ l9 Z
ทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
$ y+ b7 H/ h: A+ O2 ?8 p1 ?B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
- f5 u4 a4 a3 j* A; |แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/540 Q% h. r+ x. |$ L" P* B: ?' [
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-6 w/ x& `/ ]' ]
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
' U, L# ?( E. JB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
; ^" A8 h( B9 c- s. Hเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
$ o+ C" ]% U8 i- r; p7 N0 Qทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-& Q+ d% I; p! W& {
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
  X! z' ~$ f1 v6 W1 v3 HB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
) Q* q7 U! |1 ?8 Yเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54* P  x6 C% I# g' w+ a) m
ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
! X2 d: [2 ^1 w) d0 b! Cเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40+ v7 U/ |2 q3 X0 ]
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
2 k& q; b* {  g& l( s- _ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP