รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
/ r9 A7 w$ q2 c" t! yทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-* V# P- ?" v+ y4 ?
B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
( Q# p  o  s* {' V3 C9 _9 F7 U" D8 }) jแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54
6 c2 G6 C" g2 |' u7 S: cทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
1 b  z+ h& f* yB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-
4 ^% d. }( p# tB ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
, G7 i9 q/ Q# x  nเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/545 B- s- t4 [' z8 q% q5 X# y$ s
ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-- M; ^% E5 N& t1 A! K
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-$ x" p3 n: a# F  U
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
8 K0 T, @& W% D/ I7 dเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
' Z8 Q  i: `+ l" {( B2 `ทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245
6 E8 k! E* f4 bเลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 40" ^2 ^, V% y! p
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ
8 K4 b# W# c7 o/ r8 S# E5 Uยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP