รับซื้อของเก่า,เม็ดพลาสติก,เม็ดพลาสติกรีไซเคิล,พลาสติก,เหล็ก,ทองแดง,กระดาษ,รีไซเคิล,ขยะ
สั่งพิมพ์

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า ทองแดง บิเนียม

ราคาของเก่า 20/04/54
( G8 h  A, V9 H, A; l' Bทองแดงปอก 274.- ช๊อต 269.- ใหญ่ 249.- เล็ก 244.-
( V0 S5 Q" }, @. a; \B บาง 53.- BA 69.- กระป๋อง 49.- ทองหนา 155.- เลส 68.-
; s9 b& Q7 j) z; Q) ~) F% e. jแบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 22/04/54% j3 O5 K6 u& ^$ b
ทองแดงปอก 275.- ช๊อต 270.- ใหญ่ 254.- เล็ก 247.-
% H+ W8 d3 W# L; v( h& vB บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-; E" H  ]! B( @  T9 u7 d
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-5 P- m9 g1 [  P# |- I3 a
เลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาของเก่า 25/04/54
, @- a6 d: C5 M- @! _ทองแดงปอก 277.- ช๊อต 272.- ใหญ่ 252.- เล็ก 247.-+ R; D! @, M2 ]: T0 B0 n( l! B
B บาง 55.- BA 69.- B ฉาก 65.- B กระป๋อง 50.- B หนา 53.- ทองหนา 155.-+ M7 F+ T. j. `7 T2 x5 P2 _5 `' ~
B ล้อแมก 65.- B เครื่อง 59.- รังผึ้งทองแดง 134.- รังผึ้งทองเหลือง 135.-
; }, j$ e7 m6 Z+ Bเลส 68.- แบตเตอรี่ 36.- ส่งที่ พระราม 2 กม. 18 ติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP

ราคาของเก่า

ราคาวันที่ 27/04/54
  E( O% |1 w: X$ Eทองแดงปอก 275 ช๊อต 270 ใหญ่ 252 เล็ก 245$ c$ ]6 S: ?& ]9 b* i- X9 l, F9 f
เลส 69 Bกระป๋อง 50 Bบาง 55 B หนา 53 Bกระทะ 400 X" ~  u' j9 v! q' ]. K0 _
ทองหนา 156 ส่งที่พระราม 2 กม.18 กรุงเทพ7 z5 L3 s; w, I# {! H  p
ยังมีราคาอื่นๆ อีกหลายอย่างสนใจติดต่อ คุณอ๊อด 082-232-9919

TOP